Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hur mycket fisk vi äter och varifrån den kommer

Sveriges officiella statistik ger en ganska diffus bild av hur mycket fisk vi konsumerar, varifrån den kommer, och hur våra konsumtionsvanor förändras. Fiskeflottans landning av fisk ger vissa basfakta, och handelsstatistiken ger information om både import och export. Men livsmedlen förädlas mer och mer, och dessutom används mycket fisk som foder. Därför blir det allt svårare att följa hur havet bidrar till vår kost.

Landning av fisk och skaldjur

Uppgifter om hur mycket fisk och skaldjur av olika arter som landas i svenska hamnar publiceras regelbundet av Havs- och vattenmyndigheten. Skarpsill och sill/strömming dominerar med en landning av vardera ca 80 000 ton per år, vilket motsvarar knappt nio kg per person och år. Därefter kommer tobisfiskar följt av torsk. För att kunna bedöma hur mycket av den landade fisken som konsumeras i Sverige krävs ytterligare information. Under senare år har ca 60 procent av den fångade fisken gått till foder samtidigt som utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter är betydande.

Landning av fisk och skaldjur i svenska hamnar. Medelvärde 2006-2012.

Import och export

Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerar varje månad statistik över import och export av ett stort antal varugrupper, däribland fisk och fiskprodukter. Denna statistik visar att det under de senaste 15 åren skett en dramatisk ökning av både import och export av färsk, kyld eller fryst fisk. Importen från Norge har ökat särskilt kraftigt, men även importen från Asien (främst Kina och Vietnam) är numera betydande. Export av färsk, kyld eller fryst fisk sker främst till övriga Europa, speciellt Frankrike och Östersjöländerna.

När det gäller beredda eller konserverade fiskprodukter så har importen ökat stadigt, medan exporten legat mer konstant. Detaljerad information om vad som ingår i de redovisade varugrupperna kan hämtas från den officiella beskrivningen av Standard International Trade Classification.

Import och export av färsk, kyld eller fryst fisk.

Import av färsk, kyld eller fryst fisk från andra länder än Norge.

Konsumtion

Jordbruksverket svarar för den officiella statistiken över tillgången på livsmedel i landet. I princip kan den beräknas genom att man lägger ihop produktion och import och sedan gör avdrag för export och användning av livsmedel som djurfoder. Detta ger översiktlig information om den långsiktiga utvecklingen av kosthållet. Med sådana uppgifter för olika livsmedel kan man också grovt uppskatta om tillförseln av livsmedel tillgodoser behovet av energi och näringsämnen för befolkningen som helhet. Däremot ger denna statistik inget tillförlitligt mått på vad folk faktiskt äter, eller hur livsmedelskonsumtionen varierar mellan individer, hushåll eller regioner.

Den säger heller inget om vad som händer med livsmedlen efter inköpet det vill säga om hushållssvinn, effekter av tillagning med mera. En annan nackdel är att beräkningsunderlag och -metoder ändras då och då. Detta medför att uppgifterna för olika tidsperioder inte är helt jämförbara.
När det gäller konsumtionen fisk och fiskprodukter är osäkerheten i tillgängliga data så stor att Jordbruksverket sedan år 2000 slutat att publicera sådana uppgifter. Det kan dock noteras att FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, fortfarande publicerar uppgifter om hur mycket fisk och skaldjur av olika typer som tillförs den svenska marknaden och hur dessa produkter bidrar till befolkningens behov av energi och näringsämnen.

Kommentar

För att kunna förvalta havet på ett bra sätt är det viktigt att befolkningen och beslutsfattarna har god kännedom om hur havet bidrar till vår livsmedelsförsörjning. Det är också viktigt att kunna följa det ekologiska fotavtrycket av den svenska konsumtionen av livsmedel från havet. Därför är det otillfredsställande att man inte på något enkelt sätt kan följa hur den direkta eller indirekta konsumtionen av fisk utvecklas eller varifrån dessa produkter kommer.

Kontakt: Anders Grimvall

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2013-06-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?