Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Havsmiljöinstitutet och Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet är det Centrum för havsforskning vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum som har i uppdrag att delta i samarbetet inom Havsmiljöinstitutet. Göteborgs miljövetenskapliga centrum är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling.

Centrum för havsforskning innefattar forskargrupper från flera olika discipliner, har ett tvärvetenskapligt fokus och bedriver långsiktig verksamhet i form av forskarutbildning och längre projekt. Centrumbildningen arrangerar också workshops, seminarier och konferenser med marint tema med representanter från både forskning och förvaltning. Därutöver bedrives  även långsiktig verksamhet i form av forskarutbildning och längre projekt.

Föreståndaren för Centrum för havsforskning, Kerstin Johannesson, ingår i Havsmiljöinstitutets ledningsgrupp. Centrum för Havsforskning deltar i nationella och internationella kommittéer och expertgrupper, medverkar vid remissyttranden i nationella och regionala frågor.

Göteborgs universitet bidrar till Havsmiljöinstitutet med särskilda kunskaper om Västerhavet, det vill säga Kattegatt och Skagerrak, men deltar även med insatser inom miljöanalys i övriga svenska havsområden.

Till Havsmiljöinstitutets förfogande ställs medel i form av personalresurser, med syfte att verka enligt det regeringsuppdrag som Havsmiljöinstitutet är förordnat att verkställa.

Göteborgs universitet deltar i Havsmiljöinstitutets verksamhet bland annat genom att:

  • Delta i och leda utredningar, utvärderingar och analyser som efterfrågas av regionala och nationella myndigheter.Delta i nationella och internationella kommittéer och expertgrupper.
  • Medverka vid remissyttranden från Havsmiljöinstitutet med särskild vikt på Västerhavet.
  • Delta i och leda arbetsgrupper inom institutets forskningsprogram "Havets tillstånd och utveckling".
  • Bidra med insatser inom havsmiljöanalys samt redaktörskap för rapporten HAVET - en årlig rapport om miljötillståndet i svenska havsområden som ges ut av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
  • Historisk inventering av data relaterade till Västerhavet.
  • Långsiktigt bygga upp kontaktnät och kompetensförmedling.
  • Koordinering av forskningsprogrammet WATERS.
  • Regionalt och internationellt deltagande i analys av åtgärder mot, och övervakning av, marin nedskräpning.
  • Identifiera och fånga upp behov av kunskapsutveckling
  • Produktionen av Västerhavet – en populärvetenskaplig tidskrift om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, både ur ett forsknings- och ett förvaltningsperspektiv. Västerhavet  ges ut inom samarbetet för Kontaktgrupp Hav, där bland annat HaV, SMHI, Bohuskustens vattenvårdsförbund, SLU och Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län ingår.

Kontaktinformation

Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet

Box 260, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Seminariegatan 1F

Telefon:
031-786 0000 (vxl)

Fiskenät
Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?