Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Program 2017

Fritidsbåtar och hållbar kustförvaltning – påverkan, åtgärder och havsplanering

OBS! Programmet kommer att uppdateras kontinuerligt efterhand som programpunkterna bekräftas.

Under konferensens första dag tittar vi närmare på problembilden. Hur ser den samlade påverkan från fritidsbåtar ut? Varför är våra grunda havsvikar viktiga att skydda? Vilka problem stöter man på inom förvaltningen, både på kommunal- och på länsstyrelsenivå? Dagen avslutas med en paneldebatt där kustens behov diskuteras av representanter från kustkommun, fritidsbåtsägare, miljöförvaltning och kommersiella aktörer inom fritidsbåtssektorn.

11.15 Registrering och kaffe/te

11.45 Introduktion av Havsmiljöinstitutets föreståndare Kajsa Tönnesson

12.00 Introduktionstalare: Klas Sandell om Kustens historiska utveckling

12.30 Lunch

13.15 Introduktion till session I: Det viktiga kustområdet och påverkan från fritidsbåtar.

13.20 Föredrag av Sofia Wikström, Östersjöcentrum Stockholms universitet: Vikten av grunda vikar

13.40 Föredrag: Kustexploatering

14.00 Föredrag av Louise Erlander, Göteborgs universitet: Påverkan från bryggor

14.20 Bensträckare

14.30 Föredrag: Utslöpp från fritidsbåtar

14.45 Föredrag av Mathias Andersson, FOI: Undervattensbuller

15.00 Föredrag: Kumulativ påverkan från fritidsbåtar

15.15 FIKA med utställning

15.30 introduktion till session II: Problembilden från förvaltningen och förändringsmöjligheter, vilka frågor brottas kustförvaltningen med?

15.35 Föredrag av kommunrepresentant: Utmaningar för en god kustförvaltning

15.50 Föredrag av länstyrelserepresentant: Utmaningar för en god kustförvaltning

16.05 Föredrag: Hur arbetar man kommunalt med övergripande kustplanering? Är det en av lösningarna för en mer hållbar kustförvaltning?

16.20 Föredrag: reservtid

16.35 Bensträckare

16.45 Paneldiskussion med representanter från kustkommun, fritidsbåtsägare, miljöförvaltning och kommersiella aktörer inom fritidsbåtssektorn: Vad är kustens behov? Avvägning mellan utvecklingsbehov och naturskydd. Var finns kunskapsbrister och var brister lagstiftningen?

17.30 Utställning och pub, tid för samtal

19.00 Middag

Under dag två ligger tonvikten på möjliga lösningar, både vad gäller teknik och förvaltningsmodeller. I mindre grupper kommer vi att diskutera problem, kunskapsbrister och förslag på lösningar. Resultatet av diskussionerna kan spela in till Havsmiljöinstitutets vidare arbete med att bistå förvaltningen med underlag och åtgärdsförslag som är juridiskt, miljömässigt och socioekonomiskt välgrundade.

9.00 Introduktion till session III: Goda exempel, redskap och förutsättningar för bättre kustförvaltning.

9.05 Föredrag: Drivkrafter och beteende hos fritidsbåtsägare

9.25 Föredrag: Exempel på alternativ infrastruktur för fritidsbåtar

9.45 Föredrag: reservtid

10.05 Fika och utställning

10.30 Speed-talks/gruppdiskussioner

12.00 Sammanfattning diskussioner i plenum

12.30 Avslutning av Havsmiljöinstitutets föreståndare Kajsa Tönnesson

13.00 Lunch


Vem riktar sig konferensen till?

Förvaltare av hav och vatten på lokal, regional och nationell nivå, kommunpolitiker, forskare

Vad är syftet med konferensen?

Diskutera hur förvaltningsprocesser kan förbättras för att skydda viktiga naturvärden samtidigt som kustsamhällen tillåts utvecklas. Identifiera var brister finns i exempelvis kunskapsunderlag och lagstiftning.

Anmäl dig här

hos 2017

Kontakt

Har du frågor om konferensen? Kontakta ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2017-09-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?