Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Erfarenheter av forskningskonferensen People and the Sea - MARE 2013

 

Den 26-28 juni 2013 hölls en stor europeisk marin konferens med fokus på samhällsfrågor: People and the Sea VII – MARE i Amsterdam. Havsmiljöinstitutet ansvarade på konferensen för ett seminarieblock som handlade om metoder att mäta samhällsaktiviteter som är relevanta för utvecklingen av den marina miljön. Här sammanfattar vi våra erfarenheter från konferensen.

Konferensen People and the Sea - MARE samlade 2013 ca 250 samhällsvetenskapliga forskare i Amsterdam från ett stort antal av världens länder. MARE står för Maritime Recources och under årets tema ”Maritime Futures” gjordes mer än 150 presentationer. Bland annat behandlades områden som förutsättningar för förvaltning av havet, kunskapsproduktion, värden av maritima samhällen, småskaligt fiske, och institutionella förutsättningar vid öppnande av nya havsområden.

Ett av de aktuella forskningsområden som togs upp var deltagande i beslutsprocesser. Såväl i lokala som regionala beslut krävs ofta att olika intressenter informeras och konsulteras. Hur formerna för detta samråd går till och vad det får för resultat är något som många forskare studerar.

Flera presentationer var kopplade till genomförandet av havsmiljödirektivet i Europa. Hur genomför länderna sina interna processer och vilka metoder finns för att samordna verktyg och åtgärder mellan länderna? Här fanns både forskningsprogram som har resultat att berätta och uppslag till nya frågor som behöver belysas.

Havsmiljöinstitutets initiativ handlade om hur havsmiljödirektivet genomförs

Havsmiljöinstitutet arrangerade ett seminarium om metoder att mäta samhällsaktiviteter som är relevanta för utveckling av den marina miljön. Många är överens om att trycket från samhället på marina resurser är ohållbar och samhällets påverkan på haven måste minska. Men kopplingen mellan aktiviteter i samhället och belastningen på den marina miljön är ofta svårbedömda, samtidigt som det är viktigt att beslutsfattare har kunskap om orsakssambanden.

Enligt direktivet ska åtgärder beslutas snart för en förbättrad havsmiljö och då behövs bra underlag. Det finns redan ett krav i havsmiljödirektivet att göra en inledande bedömning av människors påverkan på havet samt hur havet och förändringar av detta påverkar människor. Eftersom det saknas instruktioner om vilka metoder eller indikatorer som ska användas för att göra en sådan bedömning var syftet med seminariet att få exempel på de metoder som används och diskutera erfarenheter och utvecklingsbehov.

Tre presentationer gav olika exempel på metoder att beskriva aktiviteter i samhället som påverkar havet:

Friederike Lempe från Thünen-Institute of Baltic Sea Fisheries, i Rostock (Tyskland) beskrev hur man genom nätverks-analys kan bedöma hur olika aktörer samverkar och förhåller sig till varandra. Hennes slutsats var att metoden lämpar sig för att göra en beskrivning av dagsläget men däremot inte för att göra mer långsiktiga analyser.

Ellen Hoefnagel, från universitet i Wageningen (Holland) gjorde 2010 den första holländska sociala analysen enligt havsmiljödirektivet. Här används metoder som är väl beprövade från antropologin.
 

Anders Grimvall, från Havsmiljöinstitutet presenterade ett ramverk som kopplar ihop människors beteenden, med förändringar i havsmiljöns status på ett strukturerat sätt. Vidare gav han ett exempel på en metod att beskriva dessa förhållanden för att möjliggöra långsiktiga analyser som är jämförbara över tiden.

Seminariedeltagarna som kom från olika europeiska länder, diskuterade de stora bristerna som finns i tillgången på data. De kom också in på att det behövs klarhet i vad som är relevanta metoder för att beskriva samhällsaktiviteternas påverkan. Det finns metoder, men kunskapen om dessa och hur de kan användas är inte tillgänglig för alla som deltar i arbetet med genomförandet av havsmiljödirektivet.

För att beslutsfattare ska kunna prioritera mellan olika åtgärder och för att man ska kunna få återkoppling av resultatet finns det stort behov av att utveckla metoder och samla data. Dessa bör vara anpassade till de olika ländernas behov och särart. De behöver också tas fram i gemensam dialog för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kommunikation om åtgärder och samhällsförändring. Här finns mycket att göra.

Vill du veta mer om de tre presentationerna hittar du dem här:

"Structuring societal information for the Marine Strategy Framework Directive". Eva-Lotta Sundblad, Anders Grimvall, Anders Grimvall, Andrea Morf, from Swedish Institute for the Marine Environment.

"Assessment of governance structures in coastal management: as social network analysis" The authors are Friederike Lempe, and Harry Vincent Strehlow, from Thünen-Institute of Baltic Sea Fisheries, Rostock Germany.
(Denna presentation är dessvärre ej längre sökbar p g a upphovsrättsliga skäl.)

"The social and societal importance of the North Sea”. Ellen Hoefnagel and Marc-Jeroen Bogaardt, LEI/Wageningen University Research, the Netherlands.

Mer information om konferensen finns här: People and the Sea VII

Kontaktperson:

Eva-Lotta Sundblad, PhD
vetenskaplig koordinator på Havsmiljöinstitutet
031-786 65 62, 0766-18 65 62
E-post: eva-lotta.sundblad(a)havsmiljoinstitutet.se

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2014-04-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?