Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Implementering av vattendirektivet

Den 13 april 2011 hölls en konferens på Handelshögskolan på Göteborgs universitet med titeln ”Legal Issues in relation to the Implementation of the Water Framework Directive”. Konferensen samlade omkring 40 deltagare från 7 olika länder som diskuterade genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten ur ett juridiskt perspektiv. Deltagarna kom från såväl myndigheter som olika universitet.

Konferensen inleddes av Karin Wall, jurist på länsstyrelsen i Västra Götaland, som hälsade välkommen. Karin Wall betonade i sin inledning att den juridiska tolkningen av vattendirektivet och implementeringen av detta har stor praktisk betydelse för många myndigheter och enskilda aktörer. Presentationerna som följde därefter fokuserade på viktiga erfarenheter och problem vid genomförandet av vattendirektivet i sex olika länder: Sverige, Finland, Danmark, Holland, Spanien och Island.

Olika länder har olika angreppssätt

Det är drygt 10 år sedan vattendirektivet trädde i kraft och konferensen klargjorde att länderna använt olika angreppssätt för att genomföra direktivet. Bland annat kom det fram att genomförandet av vattendirektivet i Danmark framförallt är en fråga för regeringen, medan man i Holland har ett mycket mer decentraliserat genomförande.

I Spanien, där man har vissa autonoma regioner, har man haft svårt att peka ut vattendistrikt. Som en följd dröjde det ända till den 7 april i år innan man tog det slutliga beslutet om vattendistriktens indelning. Även Island, som inte är medlem i EU, har nyligen antagit en lag för att genomföra direktivet – en förpliktelse som följer av det så kallade EES-avtalet.

Diskussion om direktivets rättsliga status

På konferensen kom det fram att många av länderna, till exempel Sverige, Finland och Holland, endast har pekat ut en del av sina vattenområden som sådana som omfattas av direktivets kvalitetskrav. Frågan ställdes om vilka krav som gäller för övriga områden, och om de nu utfasade vattendirektiven kommer att fylla någon funktion i förhållande till dessa områden. En annan fråga som diskuterades intensivt på konferensen var vilken rättslig status direktivets miljömål och miljökvalitetsnormer har, och vad man egentligen avser när man säger att direktivets krav på en god vattenstatus är bindande för olika aktörer.

Gabriel Michanek som är professor i miljörätt vid Uppsala universitet ställde i sin presentation frågan om det ens finns några ekologiska miljökvalitetsnormer. Jasper van Kempen, doktorand från Juridiska fakulteten i Utrecht, visade på skillnader mellan direktivets krav på resultat (obligation of result) och krav på att göra sitt bästa (obligation of best result). Han menade att stora delar av direktivets artikel 4 utgjordes av en skyldighet att åstadkomma ett visst miljöresultat.

Olika tolkningar

Under den slutliga paneldiskussionen fanns det stor enighet att direktivets krav på ekologisk status var en skyldighet att uppnå ett visst resultat och att det inte var tillräckligt att endast "göra sitt bästa". Däremot var det klart att vissa medlemsstater, däribland Sverige, inte tolkat direktivet på detta sätt.

Konferensen finansierades av Havsmiljöinstitutet, Vattenmyndigheterna och Juridiska institutionen på Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Arrangörerna tackar alla presentatörer och deltagare för en intressant dag och hoppas återkomma med liknande arrangemang i framtiden!


Program

Vattendirektivet

Vattenmyndigheterna

Juridiska institutionen på Handelshögskolan, Göteborgs universitet

kajak

Nationella presentationer

Ecological Water Quality Standards - Do they exist? Gabriel Michanek, Prof. Environmental Law, University of Uppsala, Sweden

The Legal Qualification of Article 4 WFD. Jasper van Kempen, Centre for Environ-mental Law and Policy/NILOS Utrecht University, Netherlands

Implementing the Water Framework Directive in the Netherland. Marleen van Rijswick, Prof. of European and Dutch water law, Utrecht University, Netherlands

The WFD – Danish challenges. Lasse Baaner, Research fellow and Helle Tegner-Anker, Professor of Law, Faculty of Life Sciences, Copenhagen University

The Normative State(s) of Finnish Surface Waters. Jussi Kauppala, Researcher, Finnish Environment Institute (SYKE), Finland

WFD – The Case of Spain. Monica Dominguez Martin, Prof. Faculty of Law, Universidad Autonoma de Madrid, Spain

River Basin Districts and River Basin Manage-ment Plans. Ana de Marcos Fernández, Prof. Faculty of Law, Universidad Autonoma de Madrid, Spain

Perspectives on the Implementation on the Water Framework Directive into the Icelandic Legal System. Aðalheiður Jóhannsdóttir, Professor of Law, Faculty of Law, University of Iceland

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2011-04-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?