Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

BACC II: Second BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic sea basin

BACC II är fortsättningen på BACC som avslutades i samband med att resultaten publicerades 2008. Syftet med arbetet är att förse vetenskapssamhället med en sammanställning över pågående klimatförändring i vår region. En viktig aspekt är att jämföra tidigare klimatförändringar med dagens och vad som kan tänkas ske i framtiden på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Här behandlas förändringar i atmosfären, på land och i våra kusthav. Publiceringen av resultaten från BACC II beräknas ske 2014 och Havsmiljöinstitutet är med och koordinerar detta syntesarbete.

Bakgrund

Lufttemperaturen över Östersjöns avrinningsområde har ökat med 0,7 grader under det senaste 100 åren. Denna temperaturökning är konsistent med förändringar i andra parametrar som kortare issäsong, reducerad istjocklekar, ökad vattenstånd och förändringar i växtligheten på land. Östersjöns salthalt visar dock ingen trend och inte heller flodtillförseln till Östersjön i ett tidsperspektiv på 100 år.

Samtidigt påverkas vår region av stora naturliga variationer och andra antropogena effekter som till exempel Östersjöns ökade utbredning av syrefria bottnar och nedgång i fiskebestånden. Dessa två effekter är kanske de starkaste signalerna som vi idag kan se som härrör från mänsklig påverkan och som inte orsakas av klimatuppvärmningen i första hand. Med stora naturliga variationer är det inte enkelt att upptäcka regionala klimatförändringar som än så länge är små. Här behövs ny forskning över hur man kan upptäcka förändringar men framförallt behövs utvecklingen av metoder och modeller som kan förklara vad dessa förändringar beror på.

Syntesarbetet BACC II

BACC II leds av en vetenskaplig kommitté med god vetenskaplig och regional representation. Denna kommitté har planerat innehållet i det nya syntesarbetet och bjudit in huvudförfattare för de olika kapitlen där strukturen följer BACC-boken men där också flera nyheter finns med. Huvudförfattarna ansvar för sina kapitel och knyter övriga författare till sig.

Flera avvägningar och rekommendationer för arbetets genomförande är givet som utgångspunkt. Till exempel bör inte medlemmar i vetenskapskommittén ingå i de olika kapitlen, förutom i sammanfattning, och arbetet skall sammanfatta tillgänglig publicerad kunskap. Författarna skall också identifiera vad forskarsamhället kan formulera som gemensamma bedömningar – konsensus – och identifiera områden där oenighet  – dissensus – råder.

Samverkan

Syntesarbetet spänner över flera forskningsämnen och drivs i nära samarbete med HELCOM. Under det första syntesarbetet med BACC deltog mer än 80 författare från 13 länder. Förmodligen blir det fler denna gång.

Konfererens

6-7 september 2012 ägde en konferens rum med titeln "Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, BACC II". Platsen var Tallinn i Estland.

BACC II-konferensen var öppen för både forskare och övriga intressenter som är engagerade i den regionala klimatförändring som sker i Östersjön, och dess påverkan på miljön och människan.

Mer information finns på webbplatsen för BACC II

Konferensen var ett samarrangemang mellan International BALTEX Secretariat at Helmholtz-Zentrum Geesthacht, HELCOM, Marine Systems Institute at Tallinn University of Technology, Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet.

 

Kontaktperson på Havsmiljöinstitutet: Anders Omstedt
 

omslag bacc-boken

Mer information

BACC II är fortsättningen på BACC som avslutades i samband med att resultaten publicerades 2008.

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2013-02-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?