Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

SPEQS

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är tänkt att användas för att komma till rätta med miljöpåverkan från framförallt diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika EU-direktiv och är ett verktyg för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Men i dagsläget råder oenighet om hur lagstiftningen på det här området ska tillämpas. Det är därför oklart vilka möjligheter, respektive skyldigheter myndigheterna har för att se till att normerna inte överskrids.

Samordning och forskning

Havsmiljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket beviljats 15 miljoner kronor för att under tre år samordna och driva ett forskningsprogram som ska ta fram ny kunskap om det svenska systemet för miljökvalitetsnormer. Förutom samordning medverkar Havsmiljöinstitutet med forskningskompetens inom miljörätt och miljöpsykologi.

Det nya forskningsprogrammet, som går under namnet SPEQS (a Systems Perspective on Environmental Quality Standards), ska undersöka hur systemet för miljökvalitetsnormer är uppbyggt och hur det uppfattas av olika intressenter, inklusive medlemmar i vattenråd. Programmet ska också ta reda på vilka följderna blir av att det råder oklarhet kring hur reglerna ska tillämpas.

Forskarna kommer också att studera hur andra länders system för miljökvalitetsnormer är uppbyggda och tillämpas. Särskilt intressant är hur vattendirektivet och marina direktivet genomförs i olika länder.

Forskningsprogrammet ska ta fram ny kunskap som kan användas av myndigheter på olika nivåer för att göra miljökvalitetsnormer till ett effektivt styrmedel för att komma tillrätta med miljöproblem. Den nya kunskapen förväntas också underlätta för företrädare för olika verksamheter, organisationer och enskilda som på något sätt berörs av en otillfredsställande miljö. 

Kontaktperson på Havsmiljöinstitutet: Lena Gipperth

I forskningsprogrammet SPEQS deltar:

Lena Gipperth, Havsmiljöinstitutet/Göteborgs universitet
Gabriel Michanek, Uppsala universitet
Runar Brännlund, Umeå universitet
Anna Christiernsson, Havsmiljöinstitutet
Jan Darpö, Uppsala universitet
Kristina Ek, Luleå tekniska universitet
Daniel Hansson, Havsmiljöinstitutet
Sverker Jagers, Luleå tekniska universitet/Göteborgs universitet
Christina Olsen-Lundh, Göteborgs universitet
Lars Persson Umeå universitet
Mikael Sevä, Luleå tekniska universitet
Sara Svedlund, Havsmiljöinstitutet/Göteborgs universitet
Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet
Charlotta Söderberg, Luleå tekniska universitet
Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet
Chris von Borgstede, Göteborgs universitet

speqs

www.speqs.se

Till SPEQS webbplats

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2014-06-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?