Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

WATERS

WATERS är ett femårigt forskningsprogram som startade våren 2011. Programmet koorderineras av Havsmiljöinstitutet och finansieras av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

WATERS är en akronym för Waterbody Asessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden.

Bakgrund och målet med forskningen

EUs ramdirektiv för vatten (WFD) respektive havsmiljödirektivet (MSFD) har tillkommit för att bedöma om vattnet i Europas sjöar, vattendrag och hav håller god kvalitet. Målet med forskningen inom WATERS är att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera ekologisk status hos svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med dessa direktiv. Programmets fokus är de biologiska kvalitetsfaktorer som används för att bedöma vattenkvalitet. Dessa är makrofyter, bottenfauna, växtplankton och fisk. I vattendrag är även bentiska kiselalger en kvalitetsfaktor. Kvalitetsfaktorerna definieras med så kallade indikatorer som är olika parametrar för respektive kvalitetsfaktor. För makrofyter och bottenfauna är till exempel djuputbredning en indikator, medan till exempel artantal är en indikator för fisk. Forskarna inom programmet undersöker hur indikatorerna kan kopplas till mänsklig påverkan, hur man ska hantera frågor om osäkerhet i mätmetoder samt vidareutvecklar de metoder som används för att ge en samlad bedömning av ett vattens status.

Forskningsresultat viktiga för Sveriges vattenmiljöer

Resultaten av forskningen är användbara i praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. WATERS arbetar därför nära vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, det vill säga de myndigheter som har till uppgift utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten och samordna eventuella åtgärder för förbättring.

Tvärvetenskap och bred samverkan

WATERS spänner över flera forskningsämnen och drygt 30 forskare vid institutioner, myndigheter och konsultföretag deltar. Partners som ingår i programmet är Aqua Biota, Göteborgs universitet, Hafok AB, Havs- och vattenmyndigheten, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, SMHI, Sveriges vattenekologer, Marin Monitoring AB, Toxicon AB och Århus universitet.

Publikationer

Inom WATERS publiceras löpande rapporter och vetenskapliga artiklar. På sidan:http://waters.gu.se/resultat/WATERS-leveranser finns en förteckning över vad som är och vad som ska publiceras. Där kan också de flesta publikationer laddas ner.

Kontakt

Kontaktpersoner på Havsmiljöinstitutet: Mats Lindegarth, programchef, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se och Annika Söderpalm, programsekreterare, annika.soderpalm@havsmiljoinstitutet.se

Till Waters webbplats (http://waters.gu.se/)
 

 

 

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2015-09-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?