Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Havsmiljöinstitutet och Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet är det Centrum för hav och samhälle som har i uppdrag att delta i samarbetet inom Havsmiljöinstitutet. Verksamhetsledare är Mats Lindegarth.

Centrum för hav och samhälle, med institutionen för marina vetenskaper som värdinstitution, bildades den 1 juli 2015 och är tänkt att vara ingången till all havsrelaterad verksamhet vid Göteborgs universitet. Lena Gipperth, professor i miljörätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, leder det nya centrumet med stöd av en styrgrupp med representanter från alla fakulteter vid universitetet.

Centrum för hav och samhälle har i uppdrag att:

 • initiera, stimulera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina/maritima området.
 • skapa en tydlig ingång till universitetets marina och maritima verksamhet och öka dess synlighet.
 • ansvara för samverkan, dels med Chalmers maritima verksamhet, dels med Västra Götalandsregionen och andra organisationer inom ramen för det Maritima klustret.
 • verka för större nyttjande av den marina infrastrukturen för relevant forskning och utbildning.
 • arbeta inom Havsmiljöinstitutet. 

Göteborgs universitet bidrar till Havsmiljöinstitutet med särskilda kunskaper om Västerhavet, det vill säga Kattegatt och Skagerrak, men deltar även med insatser inom miljöanalys i övriga svenska havsområden. Göteborgs universitetet ger genom Hav och samhälle Havsmiljöinstitutet ett tydligt stöd i den tvärvetenskapliga inriktningen.

Till Havsmiljöinstitutets förfogande ställs medel i form av personalresurser, med syfte att verka enligt det regeringsuppdrag som Havsmiljöinstitutet är förordnat att verkställa.

Göteborgs universitet deltar i Havsmiljöinstitutets verksamhet bland annat genom att:

 • Delta i och leda utredningar, utvärderingar och analyser som efterfrågas av regionala och nationella myndigheter.Delta i nationella och internationella kommittéer och expertgrupper.
 • Medverka vid remissyttranden från Havsmiljöinstitutet med särskild vikt på Västerhavet.
 • Bidra med insatser inom havsmiljöanalys samt redaktörskap och projektledning för rapporteringen av Sveriges vattenmiljö. En omfattande webbpresentation är under utveckling, där både hav och sötvatten ska redovisas. Detta görs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.
 • Historisk inventering av data relaterade till Västerhavet.
 • Långsiktigt bygga upp kontaktnät och kompetensförmedling.
 • Koordinering av forskningsprogrammet WATERS uppföljning.
 • Regionalt och internationellt deltagande i analys av åtgärder mot, och övervakning av, marin nedskräpning.
 • Identifiera och fånga upp behov av kunskapsutveckling
 • Produktionen av Västerhavet – en populärvetenskaplig tidskrift om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, både ur ett forsknings- och ett förvaltningsperspektiv. Västerhavet  ges ut inom samarbetet Kontaktgrupp Västerhavet, där bland annat Has- och vattenmyndigheten, SMHI, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsmuseet Akvariet, Bohuskustens vattenvårdsförbund, SLU och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län ingår.

 

Kontaktinformation

Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet

Box 260, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Seminariegatan 1F

Telefon:
031-786 0000 (vxl)

Fiskenät
Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2017-11-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?