Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Havsmiljöinstitutets årsrapport 2015

Nyhet: 2016-02-22

Den mångvetenskapliga kunskap som Havsmiljöinstitutet tar fram efterfrågas i allt högre grad av omvärlden. Det gäller tillståndet i havet i relation till nationella och globala miljö- och utvecklingsmål. Det handlar också om kopplingen mellan havet och samhället och om nödvändiga omställningar för en bättre havsmiljö. I årsrapporten redovisar institutet sin verksamhet under 2015 med utgångspunkt i gällande regeringsuppdrag.

Havsmiljöinstitutet strävar efter att arbeta i linje med svenska strategier och mål för en hållbar havsmiljö, liksom de internationella mål som Sverige arbetar för att uppnå. Bland FN:s nya globala mål för hållbar utveckling finns ett särskilt mål för hållbar konsumtion och produktion. Det betonar att lösningen till flera miljöproblem behöver sökas i samhället. Företag anses ha ett särskilt ansvar, men även konsumenter, förutsatt att de får relevant information.

Havsmiljöinstitutets rapport Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön lyfter behovet av att fokusera mer på samhällets olika drivkrafter för att kunna nå en bättre balans för jordens överutnyttjade hav. Rapporten är också relevant för den svenska livsmedelsstrategin, som regeringen just nu arbetar med att ta fram, samt för den maritima strategin som presenterades under 2015.

Inför genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv konstaterade Havsmiljöinstitutet att de föreslagna åtgärdsprogrammen berörde ett begränsat antal aktiviteter och aktörer. Under 2015 har institutet genom publikationer, workshops, debattartiklar, deltagande i internationella konferenser samt institutets årliga konferens Hav och samhälle tydligt påtalat att det finns ett stort antal aktörer i samhället som genom sina beteenden påverkar såväl åtgärdsbehov som möjligheter att nå god miljöstatus.

Havsmiljöinstitutet har under året vidareutvecklat bedömningarna av havets miljötillstånd till att baseras på en samlad analys av både nationell och regional havsmiljöövervakning. Institutet har dessutom arbetat med att kvalitetsgranska och utveckla ett delvis automatiserat system för att statusklassa och tidstrendsanalysera data från övervakningen. Det har bland annat resulterat i underlag till en ny webbplats för att presentera miljötillståndet i svenska hav. Målet är att under 2016 lansera webbplatsen som tematiskt behandlar ämnen som övergödning, klimat, biologisk mångfald, fisk och fiske, samt miljögifter.

I december 2015 fick Havsmiljöinstitutet ett nytt uppdrag där stor vikt läggs vid tvär- och mångvetenskap. Det fortsatta förtroendet innebär att regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitet och Sveriges lantbruksuniversitet att i samarbete bistå myndigheter inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens samt bedriva analys- och syntesverksamhet inom havsmiljöområdet. Det nya uppdraget löper från 1 januari 2016 till och med 2020.

Högupplöst pdf av årsrapport 2015

Lågupplöst pdf av årsrapport 2015

AV:
031-786 65 60

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2019-05-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?