Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ny rapport om tillståndet i havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Nyhet: 2016-05-23

Rapporten Havet 2015/2016 som visar på en utveckling i vår havsmiljö med både glädjeämnen och orosmoln. Positiva nyheter är att det nu finns mer torsk i Nordsjön, mer vildlax i Bottenviken och att vitmärlan är på återmarsch i Bottenhavet. Negativt är däremot att ålgräset fortsätter att minska i Västerhavet och att plastpartiklar återfinns i hela ekosystemet.

Havet 2015/2016 är en omfattande kartläggning, baserad på den marina miljöövervakningen, av tillståndet och de mest angelägna miljöproblemen i våra hav. Rapporten visar att havens ekosystem är mycket komplexa och att det är svårt att förutse hur dessa utvecklas.

Resultat från den svenska miljöövervakningen används bland annat för att bedöma om vi uppnår de av Sveriges riksdag beslutade miljökvalitetsmålen – 16 önskade tillstånd i miljön. I den senaste utvärderingen av miljökvalitetsmålen konstaterades att 14 av 16 mål inte kommer att nås med dagens förutsättningar. I rapporten Havet sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker miljötillståndet i svenska havsområden för de fem miljömål som är relevanta för havsmiljön.

– Tillståndet som beskrivs i Havet 2015/2016 visar att vi måste bli bättre på att fånga upp nya miljöhot och förstå kopplingarna mellan ekosystemets olika delar för att kunna fördela resurserna rätt och sätta in de mest effektiva åtgärderna. En fungerande miljöövervakning är förutsättningen för detta, säger Elisabeth Sahlsten, tf chef på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten,
HaV. 

I årets upplaga rapporteras bland annat om de insatser som görs för att skydda värdefulla marina miljöer, spridningen av mikroplaster i våra hav, syrebristen i Östersjön, om hur farliga ämnen som TBT ska minska i havsmiljön, hur havsisen minskat i Östersjön, om övergödningen, om en ny metod för att uppskatta torskbeståndet i Östersjön, om hur klimatförändringar kan leda till mindre fisk i havet och varför vi behöver bättre övervakning av maneter.

– De flesta havsområden är idag påverkade av flera olika miljöproblem, men det är generellt mycket dåligt känt hur till exempel övergödning, miljögifter och förhöjda vattentemperaturer samverkar och påverkar organismer och ekosystem. Det är därför viktigt att öka samarbetet mellan olika forskningsgrupper och övervakningsprogram för att öka förståelsen för hur olika påverkansfaktorer samverkar, säger Per Moksnes, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet.

I Havet 2015/2016 finns ett par exempel på samverkan mellan olika övervakningsprogram. I de syntesartiklar som presenteras har forskarna tittat närmare på hur förändrade näringsvävar, till exempel som en följd av övergödning, kan leda till magrare djur och hur bottendjur och miljögifter påverkar kustfiskens hälsa.

Havet 2015–2016 presenteras den 24 maj på Havs- och vattenforum i Göteborg.

Rapporten kan läsas, laddas ner eller beställas kostnadsfritt på www.havsmiljoinstitutet.se/havet2015-2016

FÖR MER INFORMATION:

Per-Olav Moksnes, Göteborgs universitet,
tel: 073-25 76 224
e-post: per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Johan Wikner, Umeå universitet,
tel: 090-786 79 80, 070-34 27 782
e-post: johan.wikner@havsmiljoinstitutet.se

Marie Svärd, redaktör, tel: 031-786 37 27
e-post: marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

FAKTA OM HAVET 2015/2016
Rapporten Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från miljöövervakning i samtliga svenska havsområden; Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen, medan Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker tar fram en sammanfattande beskrivning av miljötillståndet. Rapporten sammanställs av Havsmiljöinstitutet och ges ut i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

AV:
031-786 65 60

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2019-05-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?