Bild
Forskare tittar och pekar på glaset till ett akvarium
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Fem universitet i samarbete

Förankringen vid de fem universitet som ingår i Havsmiljöinstitutet är viktig för att ge vår verksamhet koppling till kommuner, länsstyrelser och vattenmyndigheter i de olika havsregionerna.

Göteborgs universitet

Centrum för hav och samhälle är ingången till all havsrelaterad verksamhet vid Göteborgs universitet. Värdinstitution för Hav och samhälle är institutionen för marina vetenskaper.

Linnéuniversitetet

Havsmiljöinstitutets enhet vid Linnéuniversitetet sorterar under Institutionen för naturvetenskap och är fysiskt placerad i Kalmarsundslaboratoriets lokaler i anslutning till Ölandshamnen i Kalmar.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Vid Sveriges lantbruksuniversitet är det SLU Aqua, Institutionen för akvatiska resurser, som har uppdraget att koordinera samarbetet med Havsmiljöinstitutet för universitetets räkning.

Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet är det Östersjöcentrum som har uppdraget att delta i samarbetet inom Havsmiljöinstitutets för universitetets räkning.

Umeå universitet

Vid Umeå universitet är det Umeå marina forskningscentrum som har i uppdrag att delta i samarbetet inom Havsmiljöinstitutet.