Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Havsmiljöinstitutet i
Almedalen 2019

Havsmiljöinstitutet var på plats under Almedalsveckan 2019 för att sätta fokus på olika havsfrågor. Tillsammans med våra samarbetspartners lyfte vi viktiga frågor genom flera egna seminarier och medverkade även i andra arrangörers seminarier och paneldebatter. Östersjötorskens framtid, fritidsbåtars miljöpåverkan och laxens ohälsa var några av våra publika evenemang. Nedan kan du läsa om de seminarier som Havsmiljöinstitutet medverkade i under Almedalsveckan 2019.


Måndag 1 juli:

Östersjölaxens framtid – en utmaning för forskning, rådgivning och förvaltning

Försämrad hälsa och ökad dödlighet på grund av miljöförändringarna i Östersjöns innebär nya utmaningar för forskning, rådgivning och förvaltning av laxbestånden. Hur bör inriktning på forskning, rådgivning och förvaltning ändras för att klara dessa utmaningar?

Tid: Måndag 1 juli kl 8:45-9:30

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Arrangörer: Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Havsmiljöinstitutet, SLU Aqua, Göteborgs universitet

Länk till seminarier i Almedalsprogrammet


Tisdag 2 juli:
 

Ett hav av möjligheter
– en träffpunkt för ny kunskap om havet

Tillsammans med Göteborgs universitet och Maritima klustret i Västsverige arrangerar Havsmiljöinstitutet en heldag för att diskutera aktuella havsfrågor och möjligheter att använda havets resurser på ett hållbart sätt. Intressanta seminarier och paneldebatter varvas med en utställning som rymmer både akvarier och maritim verkstad samt lunchmingel.

Tid: Tisdag 2 juli, kl 9:00-16:00

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Seminarier under dagen:

Marina innovationer - utmaningar och digitala lösningar

Hur kan digitala innovationer lösa marina utmaningar och skapa en hållbar blå tillväxt. Hur kan marin data, digitala lösningar och AI användas i marin förvaltning? Presentation och workshop om hur digitala innovationer och lösningar kan skapa en hållbar blå tillväxt.

Tid: kl 09:00-09:45 

Plats: I tältet utanför Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Arrangörer: Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet, Maritima klustret i Västsverige

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Varför mår laxen dåligt – och vad kan vi göra åt det

De senaste åren har det rapporterats om döda, sjuka och försvagade laxar från många av Sveriges älvar. Sjukdomsproblem och dödlighet varierar mellan bestånd och från år till år. Vid seminariet diskuterar experter och förvaltning den komplexa frågan och ger aktuell kunskap som finns kring miljö- och hälsobetingad dödlighet bland laxar. Vi samtalar om de konkreta åtgärder för bevarande och restaurering av laxbestånden och deras livsmiljöer som genomförs idag och hur vi går vidare för att få ett hållbart bestånd.

Tid: Tisdag 2 juli kl 10:00-10:45

Plats: I tältet utanför Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Arrangörer: Havsmiljöinstitutet, Sportfiskarna, Göteborgs universitet, Maritima klustret i Västsverige, Havs- och vattenmyndigheten

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Fritidsbåtars miljöpåverkan – och vägen mot ett hållbart båtliv

Sverige är ett av de mest fritidsbåtstäta länderna i världen. De flesta som vistas ute på havet gör detta för naturupplevelsen och värnar en god havsmiljö. Samtidigt ger brukandet av fritidsbåtar, med tillhörande infrastruktur som hamnar och bryggor, en betydande miljöpåverkan. Den kumulativa påverkan från fritidsbåtar längs Sveriges kuster är betydande och antalet bryggor och marinor ökar stadigt. Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat om hur fritidsbåtar och småskalig exploatering längs kusten påverkar havsmiljön. I ett följanden panelsamtal diskuteras möjligheterna att skapa ett hållbart båtliv, med lösningar i form av nya sätt att använda och förvara fritidsbåtar, och åtgärder för att hantera avgasutsläpp, muddermassor, buller och skadliga båtbottenfärger.

Tid: Tisdag 2 juli kl 11:00-11:45

Plats: I tältet utanför Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Arrangörer: Havsmiljöinstitutet, Maritima klustret i Västsverige, Göteborgs universitet, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Framtidens yrke - blå bonde?

Det svenska vattenbruket har en stor tillväxtpotential. Att bli blå bonde kan vara det nya framtidsjobbet. Hur kan uppfödning av fisk utvecklas och expandera på ett hållbart sätt? Och vad krävs för att odla fisk med omtanke?Välkommen till en diskussion om möjligheterna att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar fiskodling. I samband med seminariet bjuds på smakprov av svenskodlad röding.

Tid: Tisdag 2 juli kl 12:45-13:30

Plats: I tältet utanför Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Arrangörer: Göteborgs universitet SWEMARC, Havsmiljöinstitutet, Maritima klustret i Västsverige, Matfiskodlarna, Vattenbrukscentrum Norr

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Framtidens mat – nya spännande arter från havet

Entreprenörer som vill utöka och utveckla hållbart vattenbruk i Sverige tampas med stelbenta regelverk och långdragna tillståndsprocesser. Vad behöver förändras för att möjliggöra en framtid med odling av näringsriktigt och god mat genom ett hållbart vattenbruk? Välkommen till en diskussion om vad som krävs för att lösa situationen.

Tid: Tisdag 2 juli kl 13:30-14:15

Plats: I tältet utanför Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Arrangörer: Göteborgs universitet SWEMARC, Havsmiljöinstitutet, Maritima klustret i Västsverige

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Vad krävs för ett livskraftigt och expanderande hållbart vattenbruk?

Entreprenörer som vill utöka och utveckla hållbart vattenbruk i Sverige tampas med stelbenta regelverk och långdragna tillståndsprocesser. Vad behöver förändras för att möjliggöra en framtid med odling av näringsriktigt och god mat genom ett hållbart vattenbruk? Vi bjuder in till en diskussion om vad som krävs för att ett hållbart vattenbruk ska kunna bli livskraftigt och expandera.

Tid: Tisdag 2 juli kl 14:15-14:45

Plats: I tältet utanför Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Arrangörer: Göteborgs universitet SWEMARC, Havsmiljöinstitutet, Maritima klustret i Västsverige

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Havet – en del av Sveriges bioekonomi

Hur kan havets enorma resurser användas för att skapa hållbara råvaror till industrin och bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle? Vilka möjligheter och hinder finns idag? Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur marina näringar kan vara med och bidra till en bioekonomi och omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Tid: Tisdag 2 juli kl 15-15:45

Plats: I tältet utanför Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Arrangörer: Maritima klustret i Västsverige, Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet


Onsdag 3 juli:

Östersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar

Torsken i Östersjön är hotad och växer allt sämre. Beståndet har gått från en mycket hög produktionsnivå på 1980-talet till ett småväxt tusenbrödrabestånd med dålig reproduktion. Den genetiskt unika Östersjötorsken riskerar att dö ut, men vad det beror på är det vetenskapliga samfunder inte överens om. Under seminariet diskuteras hur naturresurser ska förvaltas när kunskapsunderlaget är bristfälligt.

Tid: 3 juli 2019 13:15-14:00

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Arrangörer: Östersjöcentrum Stockholms universitet, Havsmiljöinstitutet, Östersjödagarna

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Hur styr vi mot ett hållbart båtliv?

Marin turism och båtliv är en av de snabbast växande maritima näringarna i Sverige. Fritidsbåtar orsakar buller och skadliga utsläpp i miljön och båtlivet är en viktig drivkraft bakom småskalig exploatering av kusten. Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat om hur fritidsbåtar och småskalig kustexploatering påverkar havet och förutsättningen att uppnå Sveriges mål om en god havsmiljö. I en efterföljande paneldiskussion samtalar vi om möjliga åtgärder för att styra mot ett mer hållbart båtliv. Behövs det förändringar i lagstiftning, regelverk eller ekonomiska styrmedel? Kan båtskatt vara ett steg mot ett mer hållbart båtbrukande?

Dag: 3 juli 14:30-15:15

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Östersjöcentrum Stockholms universitet, Östersjödagarna

Länk till seminariet i Almedalprogrammet


Torsdag 4 juli:

Övergödning av Östersjön - hur långt har vi kommit och vad kan/behöver vi göra?

Övergödningen i Östersjön är ett stort miljöproblem. Övergödning påverkar både miljön och ekonomin negativt. Samtidigt har arbetet med att komma till rätta med problemet pågått under flera decennier. Hur långt har vi kommit? Är övergödningen fortfarande ett relevant problem att disakutera? Vilka åtgärder har gjort skillnad? Och vad bör vi göra framåt?Seminariet kommer att lyfta fram initiativ och debattera viktiga frågor som påverkar genomförandet av näringsreducerande åtgärder.

Tid: 4 juli 15:45-16:30

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Arrangörer: Race for the Baltic, SUEZ, Havsmiljöinstitutet, SUEZ, Fazer, Forum Östersjön, Östersjödagarna

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-05-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?