Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Östersjöfiskets historiska utveckling

Äldre bild som visar strömmingsfiske i mindre fiskebåt

Under en heldag den 24 november 2021 träffades några av Sveriges fiske- och strömmingsforskare för att prata fiske och fiskbestånd längs ostkusten ur ett historiskt perspektiv. Havsmiljöinstitutet arrangerade seminariet, tillsammans med Östersjöcentrum (SU) som ägde rum i salen Vivi Täckholm på Stockholms universitet. I salen fanns ett knappt fyrtiotal åhörare, ett dussin deltagare och föredragshållare var med i mötet via zoom.

Mötet inleddes av Peter Norman från Lunds universitet som gav en inblick i var och hur fisket var strukturerat längs framför allt Sörmlandskusten, från vikingatiden och framåt. Därefter tog Henrik Svedäng, docent vid Havsmiljöinstitutet (GU/SU) över och berättade om fiskets utveckling längs Svealandskusten från 1800-talet fram till idag. Det blev en intressant exposé bland strömmingsskötar och notdrag. Bland annat visades tydligt att fisket på strömming/sill var mycket omfattande, att det bedrevs på olika bestånd i och utanför skärgården och att strömmingsfångsterna visserligen har varierat men aldrig upphört som, till exempel vid Bohuskusten.
 

Sture Hansson, professor emeritus vid Stockholms universitet, berättade om arbetet med att undersöka strömmingens rörelsemönster under dess livscykel, med ett exempel från Himmerfjärden. Han berättade också om vilken roll strömmingen spelade i näringsväven i relation till planktonbestånd, rovfisk och toppredatorer som säl.
 

Efter lunch berättade Poul Holm, professor, Trinity College Dublin, som deltog via länk, om den historiska utvecklingen av fisket i Danmark och den de återkommande sillperiodernas stora roll Bohuslän, särskilt under slutet av 1700-talet fram till 1808 då Sverige var en av de viktigaste fiskenationerna i Europa.
 

Historieberättandet fortsatte med Per Hallén, lektor, Göteborgs universitet, som även han deltog via länk. Per lyfte hur ångfartyg successivt ersatte segelfartygen och hur ångbåtarna snart fick konkurrens från motordrivna fartyg.
 

Gunnar Aneer, docent och tidigare tjänsteman vid Länsstyrelsen i Stockholm, fortsatte och lyfte de beståndsuppskattningar som gjorts av både strömming och torsk från 1800-talet och framåt. Han visade också en pappersmodell av den största strömming han haft uppgifter om från Östersjön, funnen i Estland, och en halv meter lång!
 

Dagen avslutades av Leif Andersson, professor vid Uppsala universitet, som på ett synnerligen tydligt vis beskrev strömmingens genetiska anpassningar i Östersjön, genom att redovisa hur förekomsten av tyrosin varierar beroende på var strömmingen lever. Leif tryckte på att arten helt klart har lokala genetiska anpassningar. Han resonerade även kring dagens situation med mer höstlekande strömming jämfört med vårlekande.


Hela evenemanget rundades av med kaffe och fortsatta samtal mellan föredragshållare och publik.

 

 

UR SEMINARIEINBJUDAN:

Välkommen till seminariet
Östersjöfiskets historiska utveckling

Onsdag 24 november 2021, Stockholms universitet

När började man fiska strömming och torsk längs med ostkusten och vilken roll spelade fisket för utveckling av handel, städer och för livsmedelsförsörjning? Hur ser fiskets historia ut i relation till den situation vi har idag, med vikande populationer av både torsk och strömming?

Välkommen till ett seminarium som benar ut dessa frågor. Vi fördjupar oss i Östersjöfiskets utveckling, fiskeribiologins framväxt. Det blir nya insikter och dialoger tillsammans med forskare inom området.

Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Begränsat antal deltagare. Sista anmälningsdag: 18 november.

Sprid gärna inbjudan vidare till kollegor du tror skulle vara intresserade.

Plats: Stockholms universitet, sal: Vivi Täckholm, Svante Arrhenius väg 20A. Karta till Vivi Täckholm.

Arrangörer: Havsmiljöinstitutet och Stockholms universitet

Program

KAFFE serveras från 09:45

10:00 Välkommen och introduktion
 

10:10 Utskärsfiskenas tillkomst och första utveckling – Peter Norman, fil.dr, Lunds universitet
 

10:40 Fiskeriernas utveckling i Stockholms skärgård under 1800-talet – Henrik Svedäng, docent, Stockholms och Göteborgs universitet
 

11:10 KAFFE
 

11:30 Strömmingens potentiella betydelse för fisk- och fågelproduktion längs kusten – Sture Hansson, professor em. Stockholms universitet
 

12:00–12:45 LUNCH (enkel)
 

12:45 Danish fishery in the west Baltic, from the late middle ages to the twentieth century – Poul Holm, professor, Trinity College Dublin (deltar via länk)
 

13:15 Genombrottet för ånga och motorer inom det svenska fisket – Per Hallén, lektor, Göteborgs universitet (deltar via länk)
 

13:45 Fiskeribiologi – grunden för beståndsuppskattning: Reflektioner över svensk beståndsövervakning från slutet på 1800-talet till idag med strömmingen i fokus – Gunnar Aneer, docent, f.d. Länsstyrelsen Stockholm
 

14:15 Helgenomsekvensering avslöjar den genetiska bakgrunden för lokal anpassning hos sill och strömming – Leif Andersson, professor, Uppsala universitet
 

14:45 Avslutande diskussion
 

15:00 KAFFE

 

Seminariet har ägt rum.
 

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2021-12-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?