Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Program och talare 2015

Havsmiljöinstitutets konferens Hav och samhälle 2015 hade temat Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö
och två delfokus:
Session I: Kommunernas nyckelroll i åtgärdsarbetet

Session II: Omställningar i samhället och miljömålsarbetet 

Konferensen hölls i Marstrand från lunch till lunch den 21- 22 oktober.

PROGRAM och TALARE:

ONSDAG 21 oktober:
11.30 Registrering
12.30 Lunch
13.15 Välkomna och inledning: Kajsa Tönnesson, Havsmiljöinstitutets tillförordnade chef

13.20 – 15:45 Session I: Kommunernas nyckelroll i åtgärdsarbetet
Flera myndigheter arbetar med att planera åtgärder som behövs för att nå god miljöstatus i våra hav och vattendrag. När åtgärderna ska genomföras står de ibland i konflikt till varandra vad gäller att uppnå miljökvalitetsmålen. De kan också rimma olika väl med olika samhällsintressen. Det praktiska genomförandet ligger till stor del på kommunerna som har olika förutsättningar att lösa motsättningar och prioritera mellan intressen. Under denna session lyfts kommunernas roll och möjligheter, och hur deras havsmiljöarbete kan göras mer ändamålsenligt.

Moderatorer: Lena Gipperth, Göteborgs universitet, och Jonas Nilsson, Havsmiljöinstitutet

13.25 Hanna Tornevall, Vattenmyndigheten Västerhavet
Kommunernas nyckelroll för att förverkliga nytt åtgärdsprogram
I december fattar vattendelegationerna beslut om nytt åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2015-21. Vilka är framgångsfaktorerna för att kommunerna ska få åtgärder att hända i verkligheten?

13.40 Anna Thore, Kalmarsundskommissionen
Kalmarsundskommissionens perspektiv – hur kan vi öka takten i åtgärdsarbetet?
Kalmarsundskommissions-modellen med fokus på åtgärdsarbetet. Om hur man kan skapa ett högt åtgärdstempo med positiva åtgärdsspiraler.

13.55 Juha Salonsaari, Stockholms stad
Åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö – ett kommunalt intresse och ansvar
Städer nära vatten utnyttjar en rad ekosystemtjänster. Det kommunala åtgärdsarbetet för bättre vatten- och havsmiljö behöver därför ett särskilt urbant perspektiv. En storstad har flera källor till negativ påverkan på hav och vattendrag och även möjligheter att åtgärda dem. Vad är avgörande och vem ska ta ansvar för att vi ska nå målen i vattendirektivet och havsmiljödirektivet?

14.10 Sofia Westergren (m), kommunalråd, Stenungsunds kommun
Kreativa kommuner för en bättre havsmiljö
Hur kan kommunerna samarbeta i arbetet med att förbättra havsmiljön. Och hur får vi till ett samarbete med och mellan föreningar, privat personer, företag, universitet och myndigheter så att vi kan samordna åtgärdsarbetet?

14.25 Bensträck

14.30 Ulrika Marklund, Orust kommun
Ren och attraktiv kust
Elva kommuner från Strömstad i norr till Göteborg i söder har gått samman för att minska mängden marint skräp utefter Bohuskusten. Målsättningen är glasklar: En renare kust! Men hur når man dit?

14.45 Renate Foks, Kalmar kommun
Vattenråd med en mission – kommer de lyckas?
Vattenråden är unika på många sätt och utan förebild om hur de bör fungera. De liknar gräsrotsorganisationer som driver miljö- och naturfrågor, men kom till stånd på grund av ett EU-direktiv. De är flerpartsforum med stora möjligheter att fungera som plattform för socialt lärande och kan därmed spela en avgörande roll i omställningen.

15.00 Diskussion 30 min - Paus med förfriskningar 30 min

16:00 -17:30 Session II: Omställningar i samhället och miljömålsarbetet, del 1
För att förbättra havsmiljön behövs förändringar på alla nivåer i samhället. För att nå acceptans för omställningar behövs större förståelse för problemen i haven, dess följder och grundorsaker. Kommuners offentliga upphandling kan vara ett verktyg för förändring och det nationella miljömålsarbetet kan vara en väg att skapa bredare engagemang för havsmiljön. Men vad kan få näringsliv och konsumenter att agera så att havsmiljön förbättras?

Moderatorer: Eva-Lotta Sundblad och Per Moksnes, Havsmiljöinstitutet

16.05 Anders Grimvall och Are Vallin, Havsmiljöinstitutet
Många kan göra mer än de vet
Åtgärderna för en bättre havsmiljö har hittills främst varit riktade mot produktion och avloppsrening men en nyligen publicerad rapport från Havsmiljöinstitutet, Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön, identifierar fler aktörer som kan förbättra havsmiljön. Behövs det nya styrmedel för att få med hela samhället på åtgärdståget?

16.25 Ulrika Siira, Havs- och vattenmyndigheten
Hur kan HaV verka för att nå miljömålen?
Havs- och vattenmyndigheten ska verka för att nå det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt, och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Ulrika Siira berättar hur myndigheten jobbar idag och hur det nya miljömålsrådet påverkar arbetet framöver för att nå målen.

16.45 Annika Helker Lundström, Regeringskansliet, nationell miljömålssamordnare för näringslivet
Näringslivets roll i miljömålsarbetet
En miljömålssamordnare är tillsatt för att synliggöra, främja och tillvarata näringslivets miljöarbete i miljömålssystemet. Samordnaren skall bland annat verka för ökad kunskap om generationsmålet och miljökvalitetsmålen bland företag och näringslivsorganisationer.

17.05 Diskussion

17.30 Fri tid för fortsatta dialoger, promenader, hotellets spa, etc

19:00 Middag – Vi får även lyssna till författaren Ann Rosman, som i sina böcker berättar Marstrands historia genom moderna deckargåtor och i den senaste blandar politiskt rackarspel med mord och romantik.

TORSDAG 22 oktober:
08:30 - 12:30 Session II Omställningar i samhället och miljömålsarbetet, del 2

08.35 Annica Carlsson, Naturvårdsverket
Omställning till hållbara konsumtionsmönster
Naturvårdsverket håller samman miljömålsarbetet, och ansvarar för en fördjupad utvärdering bland annat avseende konsumtion. Hållbar konsumtion är ett nyckelbegrepp i politiska dokument på nationell och internationell nivå.

08.50 Mariana Granström, Fazer
450 000 måltider dagligen med omtanke om Östersjön
Fazer har verksamhet i åtta länder kring Östersjön och dess närområde. 2012 gjorde Fazer ett åtagande till Baltic Sea Action Group i syfte att förbättra Östersjöns tillstånd. Hur jobbar företagets stora restaurangverksamhet med hur och vad vi kan äta för att minska miljöpåverkan?

09.00 Claes Johansson, Lantmännen
Hållbar utveckling av spannmålsproduktion
Hur arbetar Lantmännen med att göra spannmålsråvaran mer hållbar i hela kedjan från jord till bord?

09.10 Frida Torbäck, Göteborgs stad, Upphandlingsbolaget
Offentlig upphandling och havsmiljön
Göteborgs Stads kommunfullmäktige har beslutat att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplaster. Hur kan offentlig upphandling bidra till en bättre havsmiljö?

09.20 Matilda Valman, Stockholm Resilience Center
Stora aktörer i fisket
Blå tillväxt – möjligheter och svårigheter. Vad innebär det för havsmiljön?

09.30 Diskussion

10.00 Paus med förfriskningar

10:30 - 12:00 Session II Omställningar i samhället och miljömålsarbetet, del 3

10.30 Harald Svensson, Jordbruksverket
Vattnet och framtidens jordbruk
Hur kan jordbruket utvecklas framöver och hur arbetar Jordbruksverkets inom vattenområdet?

10.40 Emma Nohrén (mp), riksdagsledamot, suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet
Miljöpolitik i praktiken
Hur blir visioner om rent hav och hållbart fiske till praktisk politik? Hur hanteras stora beslut som EU:s vattendirektiv i vardagspolitiken? Vilka vägar går besluten och vem påverkar vem - egentligen? Emma Nohrén berättar om arbetet i riksdagen och vilka frågor som är på gång inom havs- och vattenpolitiken.

10.50 Jesper Stage, Luleå tekniska universitet
Utvärdering av styrmedel i praktiken - exemplet överlåtbara fiskerättigheter
När de överlåtbara fiskerättigheterna infördes sades uttryckligen att de skulle utvärderas senare. Hur bra förberedde vi oss för det? Havsmiljöinstitutet har undersökt denna fråga och Jesper Stage, en av författarna till rapporten, kommer berätta om resultaten.

11.00 Annica Sandström, Luleå tekniska universitet
Från miljömål till regional praktik – hur tjänstemäns tolkning av regler, deras kunskapsnätverk och egna övertygelser påverkar förvaltningen
Dagens miljöpolitik styrs och förverkligas inom ett komplext system av mål, regler och organisationer på olika nivåer. Denna komplexitet både förutsätter och ökar de offentliga tjänstemännens roll i implementeringen av de svenska miljömålen. En betydande del av miljöpolitiken förverkligas på regional nivå och tjänstemännens roll i denna process är viktig. Med den utgångspunkten har Annica Sandström med kollegor studerat och sökt förklaringar till hur centrala miljömål genomförs inom fiskeförvaltningen, vattenförvaltningen och marina förvaltningen.

11.10 Diskussion

Övriga medverkande:
Hanna Tornevall
, Vattenmyndigheten Västerhavet
Lennart Sorby, Havs- och vattenmyndigheten
Markus Hoffman, Lantbrukarnas Riksförbund

12.00-12.25 Inspirationsföreläsning:
Arjen Wals
, Wageningen University/Göteborgs universitet, professor i socialt lärande och hållbar utveckling, UNESCO-ordförande:
Beyond adaptation: the role of multi-stakeholder social learning in creating a more sustainable world
Arjen Wals will introduce the idea of "creating vital coalitions for the well-being of sea and society” using a learning-based approach, new forms of learning and the idea of a ‘learning ecology’, and also touch on the changing role of science in society in times of resilient unsustainability, change and uncertainty.
Föreläsningen hålls på engelska.

Läs intervju med Arjen Wals här

12:25 Programmet avslutas

12:45 Lunch

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-05-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?