Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Program 2017

Fritidsbåtar och hållbar kustförvaltning
– påverkan, åtgärder och havsplanering

14 november

Under konferensens första dag tittar vi närmare på utmaningarna. Hur ser den samlade påverkan från fritidsbåtar ut? Varför är våra grunda havsvikar viktiga att skydda? Vilka problem stöter man på inom förvaltningen, både på kommunal- och på länsstyrelsenivå? Dagen avslutas med en paneldebatt där kustens behov diskuteras av representanter från kustkommun, fritidsbåtsägare, miljöförvaltning och kommersiella aktörer inom fritidsbåtssektorn.

11:15 Registrering och kaffe/te

11:45 Välkomna! Havsmiljöinstitutets föreståndare Kajsa Tönnesson

12:00 Fritidskust – om dess framväxt och framtid. Klas Sandell, Karlstads univeristet

12:30-13:30 LUNCH

13:30 Intruduktion till session I: Det viktiga kustområdet och påverkan från fritidsbåtar.

13:35 Grunda vikar –värdefulla och sårbara. Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum

13:55 Påverkanstryck i grundområden – en nationell kartläggning. Oskar Törnqvist, Metria

14:10 Bryggor och dumpning av muddermassor påverkar ålgräset längs Bohuskusten. Louise Erlander, Göteborgs universitet

14:25 Undervattensbuller från fritidsbåtar - vad vet vi idag? Mathias Andersson, FOI

14:40 Hur smutsiga är våra fritidsbåtar egentligen? Kjell Norberg, Göteborgs universitet

14:55 Havet 1988. Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet

15:10 FIKA och utställning

15:40 Introduktion till session II: Utmaningar för en god kustförvaltning och förändringsmöjligheter

15:45 Utmaningarna för en god kustförvaltning – sett ur ett kommunalt tjänstemannapektiv. Ulrika Marklund, Orust kommun och Sofia Ström Uddevalla kommun

16:00 Utmaningarna för en god kustförvaltning – aktuella frågor och bekymmer på länsstyrelsenivå. Johnny Berglund, Länsstyrelsen i Västerbottens län

16:15 Boating: A source of environmental impact or a way to bond with nature? Neva Leposa, Göteborgs universitet (presentationen hålls på engelska).

16:30 Tio minuters bensträckare

16:40 Panelsamtal om utmaningar och framtidsvisioner. I panelen: Ulrika Marklund från Orust kommun, Johnny Berglund från Länsstyrelsen i Västerbottens län, Maria Kjellberg från Kungälv kommun, Harald Mårtensson från Svenska båtunionen och Cecilia Lindblad från Naturvårdsverket. Samtalet modereras av: Andera Morf, Havsmiljöinstitutet och Sofia Wikström, Stockholms universitet Östersjöcentrum.

17:20 Avrundning av dagen och information inför kvällen.

17:30 UTSTÄLLNING OCH PUB. Tid för samtal eller andra aktiviteter.

19:00 MIDDAG

15 november

Under konferensen andra dag ligger tonvikten på möjliga lösningar, både vad gäller teknik och förvaltningsmodeller. I mindre grupper kommer vi också att diskuterar vi utmaningar, kunskapsbrister och förslag på lösningar.

8:45 Introduktion till session III: Goda exempel, redskap och förutsättningar för bättre kustförvaltning.

8.55 Hållbart fritidsbåtsliv i Norra Bohuslän med utgångspunkt i processen Blå översiktsplan. Carl Dahlberg, Tillväxt norra Bohuslän

9:10 Miljöarbete i småbåtsmarina. Varför arbeta med miljöfrågor i en småbåtshamn? Georg Nilsson, Getteröns marina

9:25 Vetenskap som kan påverka policy - antifoulingpraktiker och fritidsbåtar. Mia Dahlström, RISE

9:40 Hur kan man bli en miljövänlig båtägare? Magnus Dahlström, RISE

9:55 Information inför gruppdiskussioner

10.00 FIKA och utställning

10:30 Gruppdiskussioner

12:00 Bensträckare

12:15 Sammanfattning av diskussionerna i plenum

12:45 Tack och avslut

13:00 LUNCH

Utställningar

Utvärdering och hotklassning av fritidsbåtars påverkan med Open Standards. Jenny Egardt, Göteborgs universitet.

Ren båtbotten. Lina Waara och Boel Lanne, Naturskyddsföreningen.

Fritidsbåtars påverkan på vegetatinen. Sofia Wikström, Stockholms universitet.

Havet 1988. Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet.

Release rates of Cu and Zn from antifouling paints using a novel XRF method. Anna-Lisa Wrange, Göteborgs unversitet.

Slutresultat från forskningsprogrammet CHANGE. Mia Dahlström, RISE

Vem riktar sig konferensen till?

Konferensen riktar sig främst mot förvaltare av hav och vatten på lokal, regional och nationell nivå, kommunpolitiker och forskare.

Vad är syftet med konferensen?

Diskutera hur förvaltningsprocesser kan förbättras för att skydda viktiga naturvärden samtidigt som kustsamhällen tillåts utvecklas. Identifiera var brister finns i exempelvis kunskapsunderlag och lagstiftning.

hos 2017

Program 2017

Programmet som pdf

Kontakt

Har du frågor om konferensen? Kontakta ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-05-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?