Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Samhällets koppling till havsmiljön

Samhällets individer och aktörer i olika sektorer är beroende av havets ekosystemtjänster. Men nyttjandet innebär även en belastning och påverkan på havsmiljön. Därmed utgör samhället såväl en orsak som en potentiell lösning när havsmiljön i når god status. Havsmiljöinstitutet arbetar för att etablera bättre kunskap om samhällets påverkan på aktuella havsmiljöproblem, samt hur påverkan kan reduceras. Det innebär bl.a. att ta fram kunskap om relevanta data i olika samhällssektorer samt metoder att analysera kopplingar mellan samhället och havsmiljö. Uppgifterna är av värde för att ta fram åtgärdsprogram enligt både vatten- och havsförvaltningen, och bedöma effektiviteten av olika åtgärder/styrmedel. Förutsättningar att förändra samhällets belastning påverkas av olika faktorer, vilket gör att underlag behövs om risker, kostnader, nyttor, sociala förutsättningar, acceptans mm.

I vårt arbete med Samhällets koppling till havsmiljön arbetar vi med att utveckla beskrivningar av hur samhället påverkar och påverkas av havsmiljön. Detta sker genom:

  • Att utveckla ramverk för att överblicka och strukturera havsmiljörelevanta samhällsfenomen såsom aktörer, handlingar och samhällsstrukturer, samt deras koppling till havsmiljön.
  • Identifiera, beskriva och synliggöra havsmiljörelevanta samhällsdata.
  •  Utarbeta förslag till regelbunden insamling av kvalitetssäkrade samhällsdata av betydelse för havsmiljöförvaltningen.

    Under 2022 kommer arbetet ske inom följande projekt:
  • Samhällsdata för ekosystembaserad marin förvaltning. Projektledare: Eva-Lotta Sundblad. 
  • ”Societal Drivers” inom Helcom. Projektledare: Eva-Lotta Sundblad.
  • Effekter av fritidsbåtar och småbåtshamnar på grunda kustekosystem och åtgärder för att minska påverkan. Projektledare: Louise Eriander.
  • Kompetensutveckling kust- och havsplanering för lokala och regionala beslutsfattare. Projektledare: Andrea Morf.
  • Plattform för dialog och kunskap avseende förvaltning av marin miljö. Samordning: Eva-Lotta Sundblad.

Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp

För att stärka kunskapen om hur sjöfarten påverkar havsmiljön har Havsmiljöinstuitutet en sjöfartsgrupp som består av representanter från universitet och myndigheter med kompetens inom olika ämnesområden. Läs mer om gruppens arbete här.

Ansvarig för temaområde Samhällets koppling till havsmiljön:
Eva-Lotta Sundblad

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2022-04-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?