Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Den marina miljöns historia

Den marina miljöns historia är ett av fem teman inom Havsmiljöinstitutets mångvetenskapliga program Havets tillstånd och utveckling. Havsmiljöinstitutet har i uppdrag att bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens i havsmiljöfrågor och förstärka det vetenskapliga stödet till nationell och regional miljöövervakning. Hela programmet är inriktat på att beskriva och analysera havets tillstånd och hur det förändras i relation till samhällets utveckling. Läs mer om programmet här.

Inom programmets temat Den marina miljöns historia belyser vi havets tillstånd ur ett historiskt perspektiv. Såväl allmänhet som forskarsamhälle och havsförvaltning, alltså de myndigheter som arbetar för bättre havsmiljö, behöver känna till den historiska utvecklingen av den marina miljön. Förutom att skapa intresse för miljöutvecklingen i havet är det viktigt att diskutera den marina miljöns önskvärda status i förhållande till de naturliga fluktuationer som förekommer i havet.

Syfte med forskningen och gruppens arbete

Syftet med gruppens arbete är att undersöka, diskutera och öka kunskapen om hur samspelet mellan människa och havsmiljö har förändrats under historisk tid.

Gruppen arbetar genom att:

  • Visa på historiskt källmaterial som kan användas för att åskådliggöra historiska förändringar av havsmiljön.
  • Åskådliggöra och föra ett samtal om människans utnyttjande och den naturliga variationen i den marina miljön genom att redovisa, rekonstruera eller upprätta historiska tidsserier.
  • Undersöka den vetenskapliga grunden för användning av referensvärden vid implementering av havsmiljöförordningen.

Historiska referenser viktiga för välgrundat miljöarbete

Arbetsgruppen försöker problematisera den marina miljöns historiska utveckling och vår syn på denna. Inga ämnesområden är i princip oss främmande om det kan hjälpa oss att åskådliggöra interaktionen mellan dåtid och nutid. I våra publikationer Havet 1888 och Havet 1988 finns oceanografi, klimatologi, jordbrukets historia och näringsläckage, miljörätt och fiskeribiologi representerade för att bara nämna några ämnesdiscipliner. Vi tror denna forskning och informationsspridning är viktig eftersom ett välgrundat miljöarbete och diskussion om målen för detta arbete aldrig kan ske utan historiska referenser.

Pågående projekt

  1. "Det historiska fisket i Stockholms skärgård”. Vid Havsmiljöinstitutet.
  2. Pilotstudien "Policies and practices that have shaped the Baltic Sea: an exploratory study”. Vid Havsmiljöinstitutet och KTH.
  3. Kommunikation av rapporten "En näring i nationens tjänst – utveckling av fiske och fiskeriförvaltning i Sverige”.

Tvärvetenskap och samverkan

I gruppen ingår Henrik Svedäng och Carl Rolff, Havsmiljöinstitutet, Sverker Sörlin och Susanna Lidström, KTH och Lars Ask, tidigare Fiskeriverket.

Publikation:

Kontakt

Kontaktperson: Docent Henrik Svedäng, vetenskaplig samordnare Havsmiljöinstitutet. henrik.svedang@gu.se
 

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-05-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?