Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

BaltSeaPlan

Östersjön är ett innanhav med bräckvatten och unika geografiska och miljömässiga förhållanden. Östersjöområdet är också en dynamisk ekonomisk region. Länderna runt Östersjön gick samman i det gemensamma projektet BaltSeaPlan för att på bästa sätt planera användandet av Östersjöns havsområden.

Projektet BaltSeaPlan (2009-2012) delfinansierades med 3,7 miljoner € genom EU:s Östersjöprogram. Projektet följde EU:s Maritima Policy och stöttade införande av en integrerad fysisk havsplanering samt framtagning av nationella havsstrategier i partnerländerna.

 

 

 

 

Havsmiljöinstititutet deltog i det svenska arbetet med BaltSeaPlan på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet innebar en analys av Sveriges havsplanering och relevanta strategier samt rekommendationer för att utveckla havsplaneringen vidare.

Havsmiljöinstitutets medarbetare Andrea Morf har skrivit en rapport inom BaltSeaPlan, med titeln "National and regional strategies with relevance for Swedish maritime space". Rapporten "National and regional strategies with relevance for Swedish maritime space" kan laddas ned här

 

Havsplanering - en komplex process

Havsplanering handlar om vad som får göras och inte göras inom olika havsområden. Fysisk havsplanering (Maritime Spatial Planning, MSP) är ett relativt nytt verktyg, som kan jämföras med fysisk planering på land, men mer komplex. Eftersom det finns s många kopplingarna mellan land och hav, så betraktas land- respektive havsytor som lika viktiga i arbetet med fysisk havsplanering.

Med hjälp av fysisk havsplanering kan nyttjandekonflikter identifieras och hanteras och man kan finna synergier mellan olika aktiviteter för att åstadkomma ett mera hållbart bruk av havet. Integrerad fysisk havsplanering är både en plan och en cyklisk process, där det finns  problem som måste lösas.

Genom att definiera problem kan man komma fram till olika lösningsförslag. Sedan bestämmer man sig för vad som ska prioriteras eller förbjudas inom ett visst område - ekologiska, ekonomiska och sociala målsättningar måste balanseras.

 

Ett samarbete för Östersjöns bästa

I projektet BaltSeaPlan utvecklade och testade deltagarländerna  planinstrument i utvalda områden. Därmed ökades förståelse för införande och verkställande av en mera sammanhållen fysisk havsplanering i hela Östersjöområdet.

I BaltSeaPlan ingick följande steg för fysisk havsplanering:

  • Sammanställning av befintlig information om människans aktiviteter och biologiska förhållanden i Östersjön.
  • Identifikation och åtgärdande av informationsbrister för en sammanhållen fysisk planering. Främjande av datautbyte i enlighet med EU:s INSPIRE direktiv.
  • Förslag på nationella strategier för att utveckla fysisk havsplanering i Östersjön baserad på analys av nationella ramverk, metoder och sektorsrelaterade planering.
  • Utveckling av en gemensam vision som inkluderade ömsesidigt samarbete.
  • Demonstrationsprojekt där tillämpning av fysisk havsplanering, testades i några utvalda områden, utspridda i de olika ländernas territorialvatten.
  • Informationsarbete och kapacitetsbyggande för havsplanering på alla nivåer: deltagande av intressegrupper och beslutsfattare genom dialogskapande planering, workshops och konferenser.
  • Förberedande av policyriktlinjer och rekommendationer för att utveckla havsplanering i Östersjöområdet.

 

BaltSeaPlan partners eftersträvade att utveckla nationella visioner och mål för att använda och utveckla Östersjön. Baserat på det nationella arbetet i respektive land lades grund till en gemensam vision för hela området.  De nationella visionerna baserades på nationella system, metoder och sektoriella strategier som påverkar användandet av havet, såsom energi, fiske, transport, turism och naturvård. Visionerna bearbetades för att gynna en nationell debatt över sektorsgränserna. Med de nationella visionerna som bas etablerades en gemensam bred vision.

Genom BaltSeaPlan-projektet utvecklades en gemensam databas med datautbyte mellan länderna om människans aktiviteter som identifierar de biologiska förutsättningarna.

 

Kontaktperson på Havsmiljöinstitutet: Andrea Morf

Mer information

Projektet BaltSeaPlan är nu avslutat. På webbplatsen för BaltSeaPlan kan du lära dig mer om fysisk havsplanering. Det går även att ladda ned alla rapporter som publicerats inom projektet. http://www.baltseaplan.eu/

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2018-11-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?