Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

BaltSpace - mot en mer hållbar förvaltning och planering av Östersjön

BALTSPACE är ett internationellt och tvär­vetenskapligt forsknings­projektet om havsplanering i Östersjöområdet. Projektet pågår mellan 2015 och 2018 och kompletterar andra havsplanerings­projekt i regionen. Syftet är att visa de utmaningar och möjligheter som ligger i planerings­arbetet.

Havsplanering är en process som försiggår på flera plan. Det beror bland annat på att många olika aktörer, sektorer och förvaltnings­områden berörs. För att nå ett effektiv och hållbar planering behöver de olika områdena integreras, det vill säga länkas ihop med, och avvägas mot varandra.

Forskarna inom projektet BALTSPACE har arbetat med att öka kunskapen om hur man ska agera för att lyckas med en gränsöverskridande havsplanering som spänner över olika politikområden och sektorer, som tar hänsyn till olika intressenter och som dessutom tar vara på all den kunskap som de olika aktörerna besitter.

Havsmiljöinstitutet har tillsammans med andra universitet och institut varit en aktiv part i projektet. För mer information kontakta andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se.

Det internationella och tvärvetenskapliga projektet BALTSPACE inleddes i april 2015 och avslutades i mars 2018. Målet har varit att utveckla forskningsbaserade råd till planerare, beslutsfattare och andra intressenter gällande havsplanering.

Havsplaneringen är en process där man behöver göra avvägningar och länka mellan olika områden, till exempel:

  • Länka över olika (geo)politiska skalor och koppla planeringsprocesser över kommun, län och nationsgränser
  • Länka havsplanering med planering på land
  • Balansera ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmål – inte minst miljömål och blå tillväxt
  • Skapa en helhetsbild över olika policysektorer såsom sjötransport, fiske, turism
  • Länka samman aktörer och deras verksamheter i offentlig, privat och frivillig sektorer
  • Inkludera sektorers och olika brukares kunskap, värderingar och intressen

Inom BALTSPACE har forskarna arbetat med att fördjupa förståelsen för fyra olika dimensioner att integrera i a) gränsöverskridande, b) politikområden och sektorer, c) intressenter, d) kunskapstyper.

Ett analytiskt ramverk kring dessa fyra dimensioner har utvecklats inom projektet Baltspace. Utifrån det har fem fallstudier av kust- och havsplanering på olika nivåer genomförts, med genomlysning av hur utmaningar hanteras och möjligheter skapas för att integrera. Som ett tredje steg har forskarna testat ett antal arbetsmetoder och verktyg, för att kartlägga deras kapacitet att främja integration i kust- och havsplanering.

Havsmiljöinstitutet har varit en aktiv part i projektet, bland annat i:

  • En analys av utmaningar och möjligheter med att integrera i kust- och havsplaneringen i Öresund mellan Danmark och Sverige
  • En studie om hur processverktyget Open Standards for the Practice of Conservation som tidigare främst använts med fokus på naturvård kan främja integration även i kust- och havsplanering med bredare syfte, baserat på erfarenheter i Östersjön samt Kattegatt och Skagerrak.

Projektet har finansierats inom ramen för Östersjö­programmet BONUS som samfinansierats av EU och Östersjö­ländernas forsknings­finansiärer inklusive Formas.

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-03-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?