Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ökad havsmedvetenhet för en bättre havs- och vattenmiljö

INGET LIV UTAN HAV

Att livet en gång i tiden uppstod i havet är idag allmän kunskap, men att livet på jorden fortfarande är helt beroende av havet för sin fortlevnad, det är det inte lika många som känner till. Havet producerar cirka hälften av allt syre vi andas in, reglerar temperaturen på jordens yta, skapar väder och vind och är en viktig motor i vattnets kretslopp. Havet förser oss med mat, inte bara den som kommer direkt från havet i form av fisk och skaldjur, utan havet gör det möjligt att producera mat på land.

Men havet påverkar inte bara oss människor, utan vi påverkar också havet. Överfiske, utsläpp av skräp och farliga ämnen, syrefria bottnar och havsförsurning är alla symptom på ett hav i obalans. Det är dessutom symptom orsakade av oss människor, tillsammans. Oavsett om du bor på en ö mitt i havet eller med flera mil till närmaste kust påverkar dina val i vardagen hur havet mår. För att kunna fatta kloka och hållbara beslut krävs kunskap. I Sverige vill vi aktivt arbeta för att öka kunskapen om havet och vattnets kretslopp, vad som på svenska kallas för havsmedvetenhet och på engelska ocean litteracy. Havsmiljöinstitutet arbetar därför tillsammans med Centrum för naturvägledning vid SLU på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten med att samordna och stärka aktörer som arbetar med just detta.

Nätverken för limnisk- och marin pedagogik samlar aktörer som arbetar för ökad havsmedvetenhet i ett källa till hav perspektiv.

Vad är havsmedvetenhet?

Havsmedvetenhet är en förståelse för och kunskap om havets påverkan på oss människor, och hur vi människor påverkar havet.

Planeten har bara ett hav och allt vatten hänger samman

Inom havsmedvetenheten finns sju principer. Peter Thomson, FN:s särskilda sändebud för havsfrågor, har uttryckt ”att känna till de sju principerna för havsmedvetenhet borde vara lika självklart som att känna till varifrån vi får vår mat”. Vi är många som arbetar för att vi ska nå dit och vända den nedåtgående trenden för havsmiljön.

Havsmedvetenhetens sju principer är:

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.
2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.
3. Havet har stort inflytande på väder och klimat.
4. Havet gör jorden beboelig.
5. Havet möjliggör en stor mångfald av liv och ekosystem.
6. Havet och människan är ofrånkomligt sammankopplade.
7. Havet är i stort sett outforskat.

En havsmedveten person är någon som förstår grunderna till hur havet fungerar, kan kommunicera om havet på ett meningsfullt sätt och har förmåga att ta hållbara, kunskapsbaserade beslut rörande havet och dess resurser. Den ofta citerade havsforskaren Sylvia Earle skrev i sin bok The World Is Blue:

“Knowing is the key to caring, and with caring there is hope that people will be motivated to take positive actions. They might not care even if they know, but they can’t care if they are unaware.” - Sylvia Earle

Marin pedagogik och havsmedvetenhet

Marin pedagogik är ett verktyg för att skapa havsmedvetenhet. En marinpedagog är en person som informerar om havet och/eller sambandet mellan vatten och hav, vilket kan ge upphov till havsmedvetenhet om mottagaren tar ställning till informationen och sätter in den i ett förståeligt sammanhang.

Hur arbetar vi i Sverige med detta?

I Sverige finns det många olika aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med att höja havsmedvetenheten. Det kan röra sig om naturskolor, privata företag, tjänstemän inom förvaltning, forskare, ideella föreningar, lärare med flera. För att underlätta för dessa aktörer att arbeta och utvecklas och för att i längden öka havsmedvetenheten generellt har två nätverk bildats på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Nätverket för limnisk pedagogik, som samordnas av Centrum för naturvägledning vid SLU och nätverket för marin pedagogik, som samordnas av Havsmiljöinstitutet. Genom att samordna aktörerna bland annat genom att anordnar möten och workshopar för att deltagarna i nätverken arbetar Havsmiljöinstitutet och Centrum för naturvägledning för att öka kunskapen och stimulera samarbeten inom nätverken.

Havsmiljöinstitutet lyfter också Sveriges arbete vid internationella möten och konferenser, exempelvis inom det Europeiska samarbetet EMSEA och FN-organet Unescos arbetsgrupp för Ocean literacy.

Havsmedvetenhet är prioriterat av FN

Havsmedvetenhet och marin pedagogik är ett prioriterat område under kommande FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling, 2021-2030. Syftet med årtiondet är att vända den negativa utvecklingen av havets tillstånd och förbättra villkoren för en hållbar utveckling av hav och kust. En god havsmedvetenhet hos jordens befolkning är en nyckelfaktor för att kunna uppnå detta mål.

Här kan du läsa mer om FN:s årtionde för havsforskning och en hållbar utveckling i havet.

Vill du ha löpande information och bli inbjuden till konferenser och inspirationsträffar inom nätverket för marin pedagogik kan du anmäla dig till nätverket i fliken till vänster, eller kontakta oss via E-post:

marinpedagogik(a)havsmiljoinstitutet.se

Nätverket för limnisk pedagogik

Arbetar du med limnisk pedagogik rekommenderar vi att du även tar kontakt med det limniska nätverket som samordnas av Centrum för naturvägledning vid SLU och du kan kontakta dem via E-post:

limnisk.cnv(a)slu.se

 

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2021-07-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?