Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Regionalt arbete inom Havsmiljöinstitutet

Förankringen vid fem universitet ger Havsmiljöinstitutet koppling till kommuner, länsstyrelser och vattenmyndigheter i de olika havsregionerna.

Bottniska viken

Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet bistår regionalt Länsstyrelser, Vattenmyndigheter och andra organisationer med vetenskaplig rådgivning. Genom analyser av inskickade och egna prov och bedömningar bidrar enheten till koordinerad vetenskaplig information till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV). Informationen sprids till allmänheten vid särskilda händelser, som till ex-empel algblomningar. Under året har en miljöanalytiker medverkat i referensgruppen för ett projekt, som utvecklar bedömningsgrunder för hydromorfologisk påverkan i kust- och övergångsvatten (KustHYMO). Projektet var ett samarbetsprojekt mellan vattenmyndigheterna, kustlänsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten och avslutades 2019. Åtta externa uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten, samt länsstyrelser, har utförts avseende datainsamling, kvalitetssäkring och utvärdering som en betydande del av verksamheten. De största av dessa program utgörs av nationell-regional miljöövervakning av fria vattenmassan samt nationell-regional miljöövervakning av mjukbottenfaunan i Bottniska viken.
Kontaktperson: Johan Wikner, johan.wikner@umu.se
 

Svealandsregionen

Vid Havsmiljöinstitutets enhet vid Stockholms universitets Östersjöcentrum har miljöanalytiker och forskare olika former av samverkan med det omgivande samhället. Det kan vara på kortare basis, såsom deltagande i arbetsgrupper, eller som experter i specifika frågor. Enheten vid Östersjöcentrum är engagerade i verksamheten i Svealands kustvattenvårdsförbund på flera sätt. Förbundet samverkar med universitetet för att genomföra återkommande provtagningar och analyser av förändringar i olika delområden som sedan ligger till grund för att bedöma vilka åtgärdsbehov som finns. Detta kommuniceras genom en årlig rapport samt på webbplatsen Svealandskusten.se.
Kontaktperson: Tina Elfwing, tina.elfwing@su.se
 

Västerhavsregionen

Sedan ett antal år tillbaka är Havsmiljöinstitutet enhet vid Göteborgs universitet sammankallande för Kontaktgrupp Västerhavet. I denna arbetsgrupp deltar Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Sveriges lantbruksuniversitet, länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne, Sjöfartsmuseet Akvariet, Västra Götalandsregionen samt Bohuskustens vattenvårds-förbund. Gruppen träffas 3–4 gånger per år för att utbyta kunskap och information om pågående havsmiljöarbete i regionen samt för att diskutera aktuella projekt och ärenden. Gruppen har under många år producerat och gett ut den populärvetenskapliga tidskriften Västerhavet, om miljön och miljöarbetet i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, både ur forsknings- och förvaltningsperspektiv. Under 2020 pågår arbetet med att omarbeta tidskriften till en digital produkt. Havsmiljöinstitutets enhet vid Göteborgs universitet var engagerade under Västerhavsveckan 2019 med information och samtal om fritidsbåtars miljöpåverkan och lösningar för ett mer hållbart båtliv. Göteborgs universitet verksamhet inom Havsmiljöinstitutet består även av att delta i utredningar, utvärderingar och analyser åt regionala och nationella myndigheter. Havsmiljöinstitutets enhet vid Göteborgs universitet har även tagit ett allt större ansvar i att utveckla i arbetet med att utvärdera och förbättra den marina miljöövervakningen i Västerhavet.
Kontaktperson: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se, Per Adolfsson, per.adolfsson@gu.se
Läs tidigare nummer av Västerhavet här: Tidskriften Västerhavet
 

Södra Östersjön

Linnéuniversitets verksamhet inom Havsmiljöinstitutet består av att delta i utredningar, utvärderingar och analyser åt regionala och nationella myndigheter. Enheten arbetar även med att skapa mötesplatser mellan forskare och myndigheter som arbetar med södra Östersjön. Under 2019 har enheten haft en aktiv dialog med Vattenmyndigheten i Södra Östersjön och anordnade även konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat. Konferensen anordnades i samverkan mellan Havsmiljöinstitutet, Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län och Linnéuniversitetet. Havsmiljöinstitutets enhet vid Linnéuniversitet medverkade även i seminarier under Almedalsveckan. Havsmiljöinstitutets arbete inom projektet Baltspace har skett i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne. Havsmiljöinstitutet har bidragit till att havsplaneringsnätverket har utvecklats regionalt i Skåne och Öresund och även nationellt, i syfte att underlätta fältarbeten, återkoppling och verifiering. Havsmiljöinstitutet har även fortsatt att föra en aktiv och värdefull dialog om miljötillståndet i Hanöbukten med lokala och regionala aktörer från Blekinge, Småland och Skåne.
Kontaktpersoner: Samuel Hylander, samuel.hylander@lnu.se, Andrea Morf, andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se

Läs mer om universitetens deltagande i Havsmiljöinstitutets verksamhet och om regionala insatser:

 

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-05-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?