Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Starta eller stoppa snurran

Välkommen till Havsmiljöinstitutet

Med analyser, synteser och information bidrar Havsmiljöinstitutet till att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet. Inom institutet samarbetar Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet för att bistå myndigheter inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens.

Hav och samhälle 2016: Bättre bedömning av vattenmiljöns tillstånd - från vetenskap till förvaltning

11-12 oktober 2016
Lindholmen Conference Center, Göteborg

Havsmiljöinstitutets årliga konferens Hav och samhälle handlar i år om hur nya vetenskapliga rön om bedömnings­grunder och miljöindikatorer kan användas i svensk vattenförvaltning för att ge en bättre bild av tillståndet i svenska kust- och inlandsvatten.

Färska resultat från forskningsprogrammet WATERS presenteras under första dagen. Konferensens andra dag handlar om hur vattenförvaltande myndigheter kan använda de vetenskapliga resultaten för att ta fram nästa generation av bedömningsgrunder för sötvatten, kust och hav.

Anmäl dig och läs mer här

Havsmiljöinstitutet i Almedalen

Havsmiljöintitutet var med och arrangerar spännande seminarier i Almedalen om samhällets påverkan på vår havsmiljö.  Årets seminarier hade särskilt fokus på vilken roll maten spelar för övergödningen av havet och hur man kan arbeta för att minska den påverkan.

Läs mer om våra seminarier i Almedalen

Västerhavet 2016: Havet som resurs

En mängd olika nyttor, eller ekosystemtjänster, kan fås från havet. Tidningen Västerhavet har i år temat ”Havet som resurs” och undersöker de olika möjligheter som ett friskt hav kan erbjuda.

Förutom artiklar om vattenbruk ges svar på frågor som ”Vem äger havet?”. I tidningen behandlas även ämnen som vågenergi, havet som arbetsplats eller rent av som en resurs av skönhet.

Ladda ner, läs eller beställ Västerhavet 2016

Havet 2015/2016 - om tillståndet i havsmiljön

Rapporten Havet 2015/2016 visar på en utveckling i havsmiljön som skapar både glädje och framkallar oro. Positiva nyheter är att det nu finns mer torsk i Nordsjön och mer vildlax i Bottenviken. Den viktiga vitmärlan ser också ut att vara på återmarsch i Bottenhavet. Negativt är däremot att ålgräset fortsätter att minska i Västerhavet och att plastpartiklar återfinns i hela ekosystemet.

Läs mer om rapporten, ladda ner eller beställ den här

Utvärdering av överlåtbara fiskerättigheter

Det nya systemet med överlåtbara fiskerättigheter motiverades med ekonomiska argument. Ändå utformades det så att ekonomiska styreffekter försvagades jämfört med utländska system som stod som förlagor. Det visar en samhällsekonomisk utvärdering från Havsmiljöinstitutet. Den visar också att trots att behovet av framtida utvärderingar uttrycktes explicit och kunskap om vilken information som skulle behövas fanns, så samlades information för framtida utvärderingar inte in. En slutsats är att befintlig kunskap inte används i tillräcklig omfattning när nya styrmedel utvecklas, det tas inte tillräcklig hänsyn till att möjliggöra framtida utvärderingar och följden blir ett mindre effektivt miljömålsarbete.

Läs rapporten här.

Analys av havsmiljö- och vattenförvaltning

I Sverige pågår ett omfattande arbete för att uppnå de olika mål som fastställts för vatten- och havsmiljöer. Men vilka styrmedel leder till hög måluppfyllelse och vilka styrmedel kan uppnå målet till lägsta kostnad för samhället? Vilket samhällsekonomiskt värde följer av en viss åtgärd? Utifrån ett urval samhällsekonomiska analyser med koppling till havs- och vattenmiljöområdet belyser författarna till en ny rapport viktiga skillnader i angreppssätt och diskuterar dess olika utmaningar.

Läs rapporten här.

 

Partners:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?