Bild
Marstrandsön sett ovanifrån
Foto: Marco Calandra/Shutterstock
Länkstig

Nationell Båtmiljökonferens 2023

Hållbarhet & miljö

Havsmiljöinstitutet arrangerar tillsammans med Svenska Båtunionen och Havs- och vattenmyndigheten återigen en nationell båtmiljökonferens på Marstrand den 17–18 oktober 2023.

Konferens
Datum
17 okt 2023
18 okt 2023
Tid
Hela dagen
Hela dagen
Plats
Marstrand

Arrangör
Svenska Båtunionen, Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten

Hösten 2021 samlades forskare, branschfolk, myndighetsrepresentanter och företrädare för båtorganisationer för att diskutera framtidens hållbara båtliv vid den Nationella båtmiljökonferensen på Marstrand, arrangerad av Svenska Båtunionen, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten. Aktörerna diskuterade allt från båtlivets påverkan på känsliga bottnar och grunda havsområden, till kustplanering, infrastrukturlösningar i hamnar, hastigheter och svall. I år möts vi igen för att fortsätta det viktiga arbetet med att skapa förutsättningar för ett framtida hållbart fritidsbåtsliv i Sverige.

Anmälan öppnar senare i vår.