Länkstig

Myndighetssamverkan

Havsmiljöinstitutet samverkar i havsmiljöfrågor med en rad nationella myndigheter, bistår med vetenskaplig kompetens och beslutsunderlag samt genomför projekt på uppdrag av marin förvaltning.

Havsmiljöinstitutet för en bred dialog med myndigheter. En del av myndighetssamverkan sker inom det så kallade Nationella samrådet. Havsmiljöinstitutets ledningsgrupp tar under 2022 fram en ny process för att stärka samrådet med berörda myndigheter.

Havsmiljöinstitutet samråder i nuläget kontinuerligt, enligt regeringens beslut, med:

Havsmiljöinstitutets för i sin verksamhet även dialog med andra myndigheter inom havsmiljöområdet. Några av dessa myndigheter är: