Bild
Sju principer Havsmedvetenhet
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Havsmedvetenhet

Havet påverkar oss människor, och vi påverkar havet. Oavsett om vi bor nära havet eller med flera mil till närmaste kust påverkar våra val i vardagen hur havet mår. För att kunna fatta kloka och hållbara beslut krävs kunskap. I Sverige är det många som arbetar aktivt för att öka kunskapen om havet och vattnets kretslopp. På svenska kallas den här kunskapen för havsmedvetenhet och på engelska används uttrycket Ocean literacy.

Förståelse och kunskap om havet

Havsmedvetenhet handlar om att ha en förståelse för och kunskap om havet, hur det påverkar oss människor och hur vi påverkar havet.

Livet på jorden är helt beroende av havet. Havet producerar omkring hälften av allt syre vi andas, det reglerar temperaturen på jordens yta, skapar väder och vind och är en viktig motor i vattnets kretslopp. Havet förser oss också med mat i form av fisk, skaldjur och alger, men gör det också möjligt för oss att producera mat på land.

Sju principer för havsmedvetenhet

Inom havsmedvetenheten finns sju principer att känna till och förhålla sig till. Peter Thomson, FN:s särskilda sändebud för havsfrågor, har uttryckt det så här:

”att känna till de sju principerna för havsmedvetenhet borde vara lika självklart som att känna till varifrån vi får vår mat”

De sju principerna för havsmedvetenhet är:

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.
2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.
3. Havet har stort inflytande på väder och klimat.
4. Havet gör jorden beboelig.
5. Havet möjliggör en stor mångfald av liv och ekosystem.
6. Havet och människan är ofrånkomligt sammankopplade.
7. Havet är i stort sett outforskat.

En havsmedveten person är någon som förstår grunderna till hur havet fungerar, kan kommunicera om havet på ett meningsfullt sätt och har förmåga att ta hållbara, kunskapsbaserade beslut rörande havet och dess resurser. Den ofta citerade havsforskaren Sylvia Earle skrev i sin bok The World Is Blue:

“Knowing is the key to caring, and with caring there is hope that people will be motivated to take positive actions. They might not care even if they know, but they can’t care if they are unaware."

Vi är många som arbetar för att vi ska uppnå en allmän havsmedvetenhet med det slutgiltiga målet att få ett friskt och välmående hav.

Prioriterat av FN

Havsmedvetenhet är prioriterat under FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling, 2021-2030, både i Sverige och internationellt. Syftet med årtiondet är att vända den negativa utvecklingen av havets miljötillstånd och förbättra villkoren för en hållbar utveckling av hav och kust. En god havsmedvetenhet hos jordens befolkning är en nyckelfaktor för att kunna uppnå detta mål.

För att lyfta det svenska arbete med havsmedvetenhet och bevaka hur Sverige kan bidra internationellt deltar Havsmiljöinstitutet i olika samarbeten, bland annat EU4Ocean, EMSEA, och FN-organet Unescos arbetsgrupp för Ocean literacy.

Läs mer om FN:s årtionde för havsforskning och en hållbar utveckling i havet

>> EU4Ocean

>> EMSEA