Bild
Akvarell över hur vi påverkar havet
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Marina nätverket för vattenpedagogik

I Sverige finns många aktörer som arbetar med att öka människors kunskap och medvetenhet om havet. Det är naturskolor, lärare, naturum, akvarier, science centers, myndigheter, privata företag, konstnärer, artister, forskare, kustvattenråd och ideella föreningar. För att underlätta samverkan mellan alla dessa aktörer och ge dem möjlighet utvecklas finns nätverken för vattenpedagogik.

Ökad havsmedvetenhet med marin pedagogik

Marin pedagogik är ett verktyg för att skapa havsmedvetenhet genom att lära ut och kommunicera om havet och sambandet mellan människa, hav och vatten.

För att underlätta för de som arbetar med vattenpedagogik att samverka och utvecklas finns två nätverk: Det marina nätverket för vattenpedagogik, som samordnas av Havsmiljöinstitutet och det limniska nätverket för vattenpedagogik, som samordnas av SLU Centrum för naturvägledning. Arbetet sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Nätverken erbjuder digitala och fysiska träffar, studiebesök, konferenser och workshoppar med syftet att stimulera samarbeten inom nätverken, inspirera och engagera. En viktig uppgift är att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Bli medlem i nätverket för marin pedagogik

Arbetar du på något sätt för att öka havsmedvetenheten i samhället kan du bli medlem i det marina nätverket för vattenpedagogik. Du får då vårt nyhetsbrev och blir inbjuden till konferenser och inspirationsträffar. Träffarna kan både vara fysiska och digitala. Medlemskapet är kostnadsfritt och du avgör själv hur mycket du vill engagera dig och delta i olika evenemang och träffar. Vi har också en sluten Facebookgrupp för medlemmarna i de två nätverken.

Anmäl dig till det marina nätverket! 

Nätverket för limnisk pedagogik

Arbetar du med pedagogisk verksamhet i sjöar och vattendrag rekommenderar vi att du även spanar in det limniska nätverket.

Ta mig till det limniska nätverket