Bild
Policy Briefs
Länkstig

Policy Briefs

Sverige behöver fler marina skyddsområden, men ofta tar processerna stopp redan i planeringsstadiet. En policy brief från Havsmiljöinstitutet och Luleå tekniska universitet utreder vad som fungerar när ett marint skyddsområde ska inrättas - och vad som inte gör det.

Policy Brief 1

OmslagSåväl internationella konventioner som Sveriges nationella miljömål kräver att mer värdefulla marina miljöer skyddas: minst 30 procent av havet ska skyddas fram till år 2030. Men många förslag på nya skyddsom- råden möts av motstånd från intressenter och allmänheten och inte sällan stoppas förslagen eller skjuts på framtiden.

I somliga fall kan konflikterna överbryggas, men inte i andra. Vad beror det på och vad kan vi lära oss av händelserna kring tre marina nationalparksprojekt i Sverige?