Bild
Människor hoppar i glädje på strand
Foto: Shutterstock
Länkstig

Vattenpedagogisk nätverksträff: Kraftsamla för vatten!

Hållbarhet & miljö

Workshoppen riktar sig särskilt till dig som arbetar mot en vuxen målgrupp för att öka havs- och vattenmedvetenheten. Målet är att du ska få med dig verktyg för att skapa framgångsrika dialoger som kan bidra till att kommunicera och lösa komplexa vattenfrågor.

Seminarium
Datum
7 dec 2022
Tid
16:00 - 17:30
Plats
Digitalt
Sista anmälningsdag
6 december 2022

Medverkande
Madeleine Prutzer, Havsmiljöinstitutet
Peter Nolbrant, BioDivers
Bra att veta
Länken till mötet skickas ut inför workshoppen till de som anmält sig.
Arrangör
Havsmiljöinstitutet
Anmälan är stängd.

Hur tar vi vara på det stora engagemang som finns kring våra vatten för att nå ut bättre och öka havs- och vattenmedvetenheten hos en vuxen målgrupp? Vad är nycklarna för att skapa framgångsrika dialoger med olika intressegrupper? Hur utformar vi möten för att hantera möjliga konflikter och istället nå en effektiv samverkan? Hur träffar vi rätt och vilka fallgropar ska vi se upp för? Under denna digitala workshop söker vi svar på dessa frågor.

Workshoppen riktar sig särskilt till dig som arbetar inom ett kustvattenråd, vattenråd, vattenvårdsförbund, eller med vattenfrågor inom kommun, länsstyrelse, vattenmyndighet eller nationell myndighet. Men, som vanligt är alla medlemmar i nätverken för vattenpedagogik välkomna att delta.

I workshoppen guidas vi av Madeleine Prutzer, Havsmiljöinstitutet och Peter Nolbrant, BioDivers. Korta presentationer och goda exempel varvas med dialog och erfarenhetsutbyten. Vår ambition är att du ska få med dig verktyg för att skapa dialog, engagemang, samverkan och stärka dig i din kommunikation kring havs- och vattenfrågor.

Madeleine Prutzer arbetar på Havsmiljöinstitutet med processer kring havs- och vattenfrågor och fokus på samverkan. Madeleine har arbetat med samverkansprocesser inom vattenråd (WaterCoGovernance), med stöd till åtgärdssamordnare (LEVA) och ekosystembaserad havsförvaltning (Ekosystembaserad havsförvaltning).

Peter Nolbrant har många års erfarenhet från länsstyrelse och vattenråd. Idag arbetar han somsom biolog och samordnare på konsultbasis. Frågor kring vattenvård, vattenråd och samverkansprocesser har tagit upp mycket av hans tid under senare år. Biologisk mångfald och pedagogik är andra områden som intresserar honom.